Min journal innehåller felaktiga uppgifter, vad ska jag göra?

FRÅGA
Av olika anledningar har jag det senaste året varit tvungen att byta husläkare tre gånger.Den senaste anklagar mig på 1177 för att ha gjort självmordsförsök SAMT att jag ideligen byter "listning" hos olika husläkarmottagningar. Uteslutande för att få beroende-framkallande läkemedel utskrivna. Allt är lögner som jag även kan dokumentera. Är emellanåt depressiv och behöver en husläkare att anförtro mig åt. Men jag vet inte alls hur jag ska gå vidare med den här saken. 1177 är ju ett läkarforum och vilken läkare skulle vilja ha mig som patient efter dessa offentliga lögner?Jag är i pensionsåldern, men yrkesarbetar. Gränslöst tack för ett svar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att börja med att gå igenom vilka uppgifter som ska finnas i en patientjournal, och kortfattat om hur journalanteckningar ska utformas. Därefter kommer jag att gå igenom vad man som patient kan göra om ens journal innehåller felaktiga eller kränkande uppgifter, samt ge råd om vad du kan göra nu.

Vilka uppgifter ska finnas i en patientjournal?

Vårdgivare har skyldighet att föra patientjournaler, se 3 kap 1 § (här) och 3 kap 3 § Patientdatalag (här). En journal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten, se 3 kap 6 § 1 st Patientdatalag (här). 3 kap 6 § 2 st Patientdatalag (här) reglerar vilka uppgifter som, om de finns tillgängliga, alltid ska finnas i en patientjournal. Dessa är följande:

uppgift om patientens identitet,väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården,uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder,väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder,uppgift om den information som lämnats till patienten, dennes vårdnadshavare och övriga närstående och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en ny medicinsk bedömning, samtuppgift om att en patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling.

En patientjournal får även innehålla ytterligare uppgifter, om detta framgår av lag eller annan författning, se 3 kap 7 § Patientdatalag (här).

Hur ska journalanteckningar utformas?

En journal ska utformas så att den inte utgör en kränkning av patientens personliga integritet. Resonemang som kan upplevas som kränkande ska inte antecknas i en journal. Enbart det som är nödvändigt för vården av patienten ska antecknas i journalen.

Vad kan man göra om ens journal innehåller felaktiga uppgifter?

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det går att ta bort de felaktiga uppgifterna ur din journal.

Rättelse av felaktig eller missvisande uppgift

Om det finns felaktiga eller missvisande uppgifter i en patientjournal ska de felaktiga uppgifterna i första hand rättas, se Inspektionen för vård och omsorgs hemsida (länk här). För att begära rättelse ska man kontakta vårdgivaren och be om rättelse i journalen.

Notering i journalen

Om man inte kommer överens med sin vårgivare om rättelse i journalen, kan man begära att det noteras i journalen att man anser att journalen innehåller felaktiga eller missvisande uppgifter. Detta framgår av 3 kap 8 § Patientdatalagen (här).

Journalförstöring

Man kan ansöka om journalförstöring och på så vis radera uppgifter i en journal, men detta är bara i undantagsfall (se mer information om det på Informationen för vård och omsorgs hemsida, länk här).

Anmälan till IVO

Om man är missnöjd med hälso- och sjukvård, exempelvis om man råkat ut för dåligt bemötande, kan man göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (länk här).

Vad du kan göra nu

Jag skulle rekommendera att du vänder dig till vårdgivaren som gjort journalanteckningarna du upplever felaktiga, och begär rättelse i journalen. Om vårdgivaren inte går med på detta kan du begära att det noteras i journalen att du tycker att den innehåller felaktiga eller missvisande uppgifter. Du kan även göra en anmälan till IVO, alternativt kontakta IVO för vidare rådgivning.

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (262)
2021-03-07 Får läkare stänga av respirator så patient avlider?
2021-02-28 Kan man begära ut en avliden anhörigs journal?
2021-02-22 Har jag rätt att välja abortmetod?
2021-01-30 Är det möjligt att göra abort i Sverige efter vecka 22?

Alla besvarade frågor (89960)