Min hund blev sjuk av hundfodret – kan jag få ersättning?

2017-08-10 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag bytte bytte foder på mina två hundar och dom blev jättesjuk Fick läggas in. Foderföretaget gjorde en analys på fodret och dom skrev att det var förhöjda värden som hunden kan få lättare magsjuka av. Vet så oxå att det kan bero på fodret. Jag kräver ersättning av dom för vet kostnader och resor. Men det går dom inte med på. Behöver hjälp om det går.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

För att du enkelt ska hitta vad du söker i mitt svar följer här en kortare beskrivning av vad det innehåller. Inledningsvis följer en kortare sammanfattning av mitt svar. Dessutom får du råd om hur du på bästa sätt kan gå vidare i det här fallet. Senare delen av mitt svar innehåller en något djupare analys av omständigheterna i ditt fall.

Svar och sammanfattade råd

Ja, det är möjligt att du kan få ersättning i det här fallet. Det är dock viktigt att du på ett tydligt sett reklamerar fodret till säljaren. Gärna genom att skicka dem ett rekommenderat brev. En lämplig väg att gå vidare sen är att först skicka ett kravbrev. Väljer säljaren av fodret ändå att inte betala, kan du gå vidare både till inkasso och kronfogdemyndigheten för att få din ersättning. En alternativ väg kan även vara att låta allmäna reklamationsnämnden pröva din fråga. Som ett sista alternativ är det möjligt att stämma säljaren av hundfodret i domstol. Önskar du hjälp med detta går det bra att vända sig till info@lawline.se så hjälper vi dig med det praktiska.

Rättslig analys av omständigheterna i ditt fall

Jag antar att du har gjort köpet i form av konsument/privatperson.

Det skulle isåfall innebära att konsumentköplagen (KKöpL) tillämpas. En vara (i ditt fall hundfodret) ska vara ägnad för det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används. En vara anses vara felaktig om den avviker från vad köparen haft fog att förutsätta. 16 § KKöpL. Min bedömning är att ett hundfoder ska vara tjänligt. Dvs. blir en hund sjuk när den äter ett hundfoder, så avviker fodret från vad man som köpare av hundfoder har fog att förutsätta.

Frågan om fel föreligger måste dock bedömas utifrån en varas kvalité när den avlämnas. Säljaren ansvar nämligen endast för fel som funnits där innan risken för varan övergått på köparen. Dock svarar en säljare för fel som funnits vid avlämnandet, men som inte visar sig förrän köparen fått besittning av varan. 20 § KKöpL

För konsumenter finns dock en bevislättnad. Ett fel som visar sig inom 6 måndader antas ha funnits där vid avlämnandet. Det faller på säljaren av varan att bevisa annat. Om ditt foder blivit sämre inom 6 månader underlättar detta alltså för dig. Annars måste du bevisa att det varit dåligt redan när du fick det. Vad som är fallet här går ej att avgöra utifrån din lämnade information. 20 a § KKöpL.

Om vi antar att du har gjort köpet för mindre än 6 månader sedan och företaget inte kan visa annat, så föreligger fel i konsumentköprättslig mening. Du kan då göra påföljder gällande. Möjliga påföljder är:

– Avhjälpande/omleverans

– Prisavdrag/ersättning för eget avhjälpande

– Hävning av köpet.

Dock ställs det som krav att reklamation sker inom skälig tid. Mitt råd är att i ett rekommenderat brev tydliggöra för säljaren av hundfordret att du anser att fodret är felaktigt i konsumentköprättslig mening och att du därför avser att kräva att säljaren åtgärdar detta. Dessutom ska du meddela att du avser att kräva ersättning för dina skador och utgifter. Vill du ha hjälp med detta kan du se hur du bör agera högst upp i mitt svar under ”svar och sammanfattade råd”. 23 § KKöpL.

Möjligheterna att få ersättning för dina utgifter bör vara goda

Det viktigaste i ditt fall är dock att du önskar få ersättning för de skador som uppstått tillföljd av att din hund har blivit sjuk. Utgångspunkten är att en köpare ska få ersättning för de skador som uppstår tillföljd av att en såld vara är felaktig. En säljare kan dock slippa betala ersättning om han kan visa att felet var av sådan karaktär att det ligger utanför säljarens kontrollansvar. Av dina lämnade uppgifter är det omöjligt att avgöra om felet kan tänkas ligga utanför kontrollansvaret. Men generellt kan man säga att en säljare ansvarar för alla fel som uppstår innan dess att varan övergått till köparen. Dessutom är det stränga krav på att en säljare ska anstränga sig och leverera det som avtalats. Dessutom, vilket är viktigt för dig; så är det säljaren som har att bevisa att felet låg utanför dennes kontrollansvar. Här skulle du då kunna få ersättning för veterinärkostnads, resor och andra utgifter. 30 § KKöpL.

Viktigt är dock att du begränsar dina skador i den mån detta är möjligt. Annars får du själv bära denna kostad. 42 § KKöpL.

Alternativ ersättningsmöjlighet

Det skulle även i ditt fall kunna vara aktuellt att använda sig av reglerna i produktansvarslagen. Men eftersom att du antagligen har en god chans att få ersättning på inomobligatorisk grund och att produktansvarslagen avräknar 3500 kronor från ersättningsbeloppet är detta inget bra alternativ i ditt fall.

Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig sommar.

Med vänlig hälsning

Erik Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1256)
2021-08-01 Reklamation enligt konsumentköplagen
2021-07-31 Måste man betala extra transportkostnader
2021-07-31 Vem bär risken för en vara som gått sönder när den inte varit ordentligt förpackad?
2021-07-30 Fel på häst

Alla besvarade frågor (94587)