FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt06/12/2018

Min granne röker och lukten sätter sig i mina kläder, kan jag få ersättning?

Hej! Jag har en granne som röker inne i sin lägenhet som ligger under min. Näst intill dagligen stinker det ciggrök i min lght. Jag har kläder, vinterjackor som luktar. Mina syltade och inlagda matvaror har blivit bruna och oätliga. Styrelsen har haft ett långt samtal med grannen i fråga men ingen skillnad blir det. Flera dagar i veckan kommer jag hem och det luktar så mkt så man kan tro att det är npgon som rökt hos mig.

Jag kan emmellanåt inte vara hemma då inte jag inte orkar känna lukten. För att slippa måste jag vädra med vidöppna fönstret och all värme går ut och jag tvingas gå hemma och frysa.

Vad har jag för rättigheter? Jag har saker som är förstörda, kan jag begära ersättning? Och eftersom det här inte verkar ta slut så kommer ju mer och mer saker bli förstört med åren. Att jag ska flytta ser jag inte som ett alternativ då det skulle bli en förlustaffär med dagens marknad.

Lawline svarar

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga !

Är inomhusrökning tillåten?

I flera avgöranden har hyresnämnden accepterat inomhusrökning, till och med i hyreshus där kontraktet haft ett förbud mot rökning. Om det är problem med ventilationen kan föreningen behöva åtgärda detta.

Kan du få ersättning för röklukt i kläder?

För att du ska kunna kräva skadestånd krävs enligt skadeståndslagen (2 kap 1 § Skadeståndslag) att en skada har orsakats. En skada är i första hand en genom fysiska medel direkt tillfogad skada (Proposition 1972:5 s.579). Att någonting har fått en försämrad funktion kan också räknas som en skada enligt högsta domstolen (NJA 1996 s.68). Det som har blivit skadat ska ha ett mindre värde än vad det hade innan skadehändelsen. I ditt fall så har du kläder som luktar, här har jag svårt att se att det är en tillräckligt konkret skada för att utgöra skada enligt lagens mening. Om du tvättar kläderna blir de återigen luktfria, och har då samma värde som de hade från början. Vad gäller dina syltade och inlagda matvaror påstår du att de har blivit oätliga. Om du kan bevisa att de har blivit oätliga och att det är på grund av din grannes rökning har du lidit en skada. För att skadan ska vara ersättningsgill enligt lagen krävs att skadan orsakats genom att din granne åsidosatt en av rättsordningen uppställd aktsamhetsnorm. Eftersom det är tillåtet att röka inomhus så har din granne inte åsidosatt en aktsamhetsnorm enligt min bedömning.

Är det värt att gå till domstol?

Om du stämmer din granne och förlorar rättegången blir du skyldig att betala din grannes rättegångskostnader (18 kap 1 § Rättegångsbalk). Beroende på hur omfattande processen blir och om den prövas i en eller flera instanser kan det bli ganska dyrt att betala rättegångskostnader. De flesta hemförsäkringar har ett rättsskydd men detta brukar ha en beloppsspärr, som innebär att du själv måste betala kostnader utöver ett visst belopp. När det rör sig om skador som har ett ringa värde, i ditt fall, mat och kläder, kan det bli en väldigt dyr process i jämförelse med värdet på dina saker som skadats.

Vad kan du göra istället?

Försök nå en överenskommelse med din granne. Om du tror att det är problem med fastighetens ventilation kan du prata med föreningen och be dem åtgärda detta.

Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04

Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Ebba EkstrandRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000