Min granne röker i trapphuset, vad kan jag göra?

2017-01-08 i Hyresavtal
FRÅGA
Hejsan!Min granne röker i trapphus och det sipprar in luft i min lägenhet. Det är störande och det är inte kul att det luktar rök när jag kommer hem. Vad kan jag göra? Vad säger lagen? HJÄLP!
SVAR

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Regler för dig som bor i hyresrätt finns i 12 kap. jordabalken (1970:994) (JB). En hyresgäst har en skyldighet att vid användandet av sin lägenhet ta hänsyn till sina grannar. Hyresgästen får inte utsätta sina grannar för oacceptabla störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö. Hyresgästen ska iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick i fastigheten. Detta innebär att hyresgästen inte heller får agera störande mot sina grannar och försämra deras bostadsmiljö genom att företa störande handlingar i trapphuset, se JB 12:25.

Om du vet vilken granne det är som röker i trapphuset och du vill vara riktigt tillmötesgående är det första du kan göra att be din granne upphöra med detta. Slutar inte din granne kan du förmedla saken vidare till din hyresvärd. Hyresvärden kan i vissa fall vara skyldig att uppmana den störande hyresgästen att se till att störningarna omedelbart upphör samt att underrätta socialnämnden om störningarna. Dock föreskriver lagen att störningarna måste vara sådana att de ”inte skäligen bör tålas”. Störningar av övergående natur anses acceptabla t.ex. renoveringsarbeten. På natten ska boende kunna sova ostört medan ljud är mer tillåtet på dagen. En avvägning måste alltså göras av vad som kan anses vara acceptabelt att tåla utifrån den allmänna uppfattningen.

Om en hyresgäst efter tillsägelse från hyresvärden inte slutar upp med sitt störande beteende kan hyresvärden i vissa fall ha möjlighet att säga upp deras hyresavtal, se JB 12:42 1 st. 6 p. Dock är hyreslagen (JB:s 12 kap.) skriven till förmån för varje hyresgäst och en hyresvärd kan inte kasta ut någon på vilken grund som helst. Socialnämnden måste även få vara med och säga sitt innan en hyresvärd kan besluta om störningen utgör en tillräcklig grund för att säga upp hyresavtalet i förtid, se JB 12:46 3 st. Störningar från grannar kan annars anses som en brist i lägenheten vilket aktualiserar olika rättigheter för den hyresgäst som drabbas, t.ex. nedsättning i hyra, se JB 12:16.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1618)
2021-09-20 Har hyresgästen besittningsskydd i ett vanligt bostadshus?
2021-09-19 När brukar man betala hyra?
2021-09-17 Får hyresavtalet villkora att hyresgästen ska ersätta alla skador som uppstår på lägenheten?
2021-09-16 Ångra uppsägning av hyresrätt

Alla besvarade frågor (95762)