Min granne har kapat delar av min buske på min tomt. Är det brott?

Hej!

Har en syrenbuske som står nära grannens tomt. På ca 3 meters höjd hängde några grenar in över hans tomtgräns. Han beordrade mig på ett otrevligt sätt att klippa bort dessa förra sommaren. P g a hans sätt gjorde jag inte detta utan tänkte att han själv kan klippa bort det som hänger över gränsen. Härom dagen upptäckte jag att han sågat av toppen på en stam och tre andra lite tjockare grenar. Allt som är kapat är inne på min tomt. Är det ett brott man kan anmäla?

Tacksam för skriftlig svar, om det är kostnadsfritt, som jag kan visa grannen om detta är otillåtet.

mvh

Jan Nilsson

janne_100@hotmail.com

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns en regel i jordabalken 3 kap. 2 § som säger att en granne får kapa grenar och rötter som inkräktar på dennes tomt, om detta medför olägenhet för grannen. Enligt regeln ska dock ägaren av trädet/busken i första hand själv erbjudas att göra detta om det kan medföra olägenhet för honom. Eftersom du själv underlåtit att avhjälpa problemet är det tillåtet för din granne att kapa grenar som sticker över på hans tomt.

Denna regel blir dock troligtvis inte tillämplig i ditt fall, eftersom din granne kapat delar av din buske som inte hänger över på hans tomt, och troligen har han gjort detta på din tomt. Dessutom framgår det av lagtexten att det ska röra sig om enbart grenar och rötter, och i ditt fall verkar det som att din granne kapat mer än så, det vill säga toppen av en stam.

Det är möjligt att det din granne gjort är brottsligt.

Brott

Det kan vara tal om ett hemfridsbrott om din granne olovligen tagit sig in i din trädgård. Det krävs också att din granne ”inträngt” i din trädgård, dvs övervunnit något hinder för att ta sig in. Det kan exempelvis röra sig om en grind, en buske eller ett staket som din granne hoppat över eller brutit upp. Bestämmelsen om detta hittar du här.

Din granne kan också ha gjort sig skyldig till brottet skadegörelse. Denna bestämmelse hittar du här. Beroende på syrénbuskens värde klassas brottet antingen som skadegörelse eller åverkan, som är en ringare version av brottet och som blir aktuellt när värdet på det skadade understiger ungefär 1000 kr och andra, förmildrande, omständigheter föreligger.

Generellt brukar det vara tal om skadegörelse när folk hugger ner träd och buskar som tillhör andra. Det är svårt att uppskatta värdet på buskar och träd, men på träd brukar det räknas på kostnaden av att återställa trädet till hur det var innan det höggs ner. Folk som fällt träd på annans, bl. a kommunens, mark har fått betala sagolika skadestånd för detta. Men detta är som sagt träd och jag vet inte om bedömningen vid kapning av buskar är snarlik eller inte. Faktorer som att tiden för återväxt skiljer sig mellan träd och buskar, samt att träd ofta är gamla och bevarade spelar troligtvis roll. Att din granne inte heller fällt hela din buske utan ”enbart” skadat den kan tala för att skadan ekonomiskt sett anses vara mindre.

Skadestånd

Om du kan bevisa att det är din granne som kapat din buske kan du även kräva skadestånd av honom. Huvudregeln i skadeståndsfrågor är enkel: den som uppsåtligt eller genom oaktsamhet orsakat skada ska ersätta skadan(du hittar regeln här). När någonting skadats brukar det vara reparationskostnader eller, om saken inte kan repareras, kostnaden för att återanskaffa ny likadan egendom. Jag har som sagt inte någon kunskap i värderingsfrågorna och kan därför tyvärr inte göra någon bedömning av värdet som du kan kräva i denna frågan.

Om du däremot lidit några som helst ekonomiska skador på grund av detta, t. ex om du tvingats anlita en arborist att beskära buskens grenar så att de växer ut igen, så kan du i ditt skadeståndsanspråk kräva att få dessa kostnader ersatta.

Mitt råd till dig är ändå att anmäla detta till polisen, så får de göra en bedömning om din granne gjort sig skyldig till något av de ovan uppräknade brotten. Skadestånd kan du yrka på även om polisen bedömer att det inte är grund för åtal.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Är det något som fortfarande är oklart så kan du lämna en kommentar här nedanför eller ställa en ny fråga.

Lucas CyrénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”