Min gamla arbetsplats kan erbjuda visstid men är rädda för att de ska behöva fastanställa mig. Behöver de vara rädda?

2018-01-22 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Jag sa själv upp en tillsvidareanställning som jag haft i 17 år. Började jobba på annat ställe. Efter ett par månader ångrar jag mig. Jag längtar tillbaks till mig gamla arbetsplats. De kan erbjuda visstid, men samtidigt är de rädda för att de ska behöva fast anställa mig på tidigare kontrakt/timmar. Behöver de vara rädda? Jag är jättenöjd med visstid.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om anställningar finns i lagen om anställningsskydd (LAS), men kan ofta även regleras i kollektivavtal. Eftersom jag inte har kännedom om eventuellt kollektivavtal, svarar jag på din fråga utifrån vad som gäller enligt lagen.

Visstidsanställning högst två år enligt lagen
Det finns lite olika typer av visstidsanställningar enligt lagen. Jag utgår från att det i ditt fall gäller en s.k. allmän visstidsanställning, alltså inte vikariats- eller säsongsanställning. Enligt lagen får du som utgångspunkt bl.a. endast anställas på allmän visstid i två år under en femårsperiod (LAS 5 a §). Detta betyder att om din gamla arbetsplats anställer dig på allmän visstid och tiden går över två år, så blir du automatiskt tillsvidareanställd, alltså fastanställd.

Svaret på din fråga är alltså: Ja, de har anledning att vara rädda att de behöver fastanställa dig. Det spelar ingen roll att du är nöjd med visstidsanställning och ni kan inte heller sluta ett giltigt avtal om att du ska vara visstidsanställd under en längre tid. Är du anställd på allmän visstid i mer än två år blir du fastanställd.

Kollektivavtal om visstidsanställning gäller framför lagen
En möjlighet till undantag från lagens regler är däremot om det finns andra möjligheter till visstidsanställning i ett kollektivavtal. I så fall gäller kollektivavtalet regler om de är annorlunda från lagens.

Jag rekommenderar dig att kolla i ditt kollektivavtal om du har ett sådant för att se vad som står där om visstidsanställningar. Kollektivavtalet gäller i detta fall framför lagen. Har du inget kollektivavtal, eller står det samma sak som i lagen, så gäller lagen. Det är viktigt att förstå att lagens regler är till för att skydda dig som arbetstagare och ge dig en tryggare position på arbetsmarknaden.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Tova Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?