Min fru vill ha äktenskapsförord, vad innebär egentligen avkastning från enskild egendom?

FRÅGA
Min fru vill att jag skriver på ett äktenskapsförord där det står "innehav av aktier i bolaget xx AB skall utgöra hennes enskilda egendom. Detsamma skall gälla avkastningen av egendomen samt egendom som kan komma att ersätta denna egendom. I övrigt är all egendom giftorättsgods" Vad menas med att avkastningen är enskild egendom? Om pengarna från avkastningen sätts in i boet eller på gemensamt konto är pengarna då fortfarande enskild egendom? Är lönen hon tar ut från bolaget även enskild egendom?
SVAR

Hej och tack för att du väljer att rikta din fråga till oss på Lawline.

Sammanfattat svar:
Att avkastningen är enskild egendom innebär att utdelning från aktierna blir hennes enskilda egendom också.
Lön från arbete i aktiebolaget är dock INTE avkastning av aktierna. Lön är nämligen avkastning av arbete och arbetsförmåga är ju inte enskild egendom…

Att pengarna beblandas är inte särskilt problematiskt eller på något vis fördelaktigt för dig. Det kan dock bli problematiskt vid utmätning eller konkurs hos någon av er.

Därutöver låter det som om aktiebolaget är ett fåmansbolag där din fru är anställd? Då kan hon välja till viss del att ta lön eller utdelning. Det finns dock s.k. 3:12-regler som gör att hon inte kan ta ut för mycket utdelning och därför hoppas jag att hon inte använder de reglerna för att försöka snuva dig.

Utredning:
Enskild egendom är sådan som inte omfattas av giftorätt. Det framgår av äktenskapsbalken 7:1 att egendom som makar äger som huvudregeln är giftorättsgods om inget annat avtalats. Giftorättsgods är alltså sådan man delar vid en skilsmässa.
Enskild egendom ingår dock inte i giftorättsgodset och således behåller hon den enskilda egendomen.

Enkelt exempel för att illustrera effekterna av enskild egendom:
A och B är gifta. A har 150 000 kronor på banken och B har 100 000 kronor på banken och 50 000 kr i aktier som är enskild egendom enligt äktenskapsförord.
Om A och B skiljer sig så ska en bodelning göras. Där ingår inte den enskilda egendomen. ÄktB 10:1.
Således innebär det att i bodelningen mellan A och B så ska de dela på 250 000 kr.
A går ut ur äktenskapet med 125 000 kr.
B går ut ur äktenskapet med 125 000 kr + aktier värda 50 000 kr.
A förlorar alltså lite pengar här eftersom egendom blir enskild.

Vad är avkastning av enskild egendom?
Avkastning är exempelvis utdelning på aktier, eller om den enskilda egendomen är en hyresfastighet, ja då kan det vara hyresinbetalningar. Men här pratar vi ju om just aktier och då är alltså avkastningen utdelning.
Lön som hon tar ut från bolaget bör inte klassificeras som ”avkastning” eftersom lönen faktiskt inte är avkastning från aktieinnehavet, lönen är istället avkastning för arbete, och hennes arbete är inte enskild egendom enligt äktenskapsförordet.

Det innebär alltså att om aktierna under äktenskapets gång innan skilsmässa ger 20 000 i utdelning så ska vid skilsmässan fördelningen istället vara:
A får 125 000 kr
B får 125 00 kr + aktier värda 50 000 kr + 20 000 kr frå utdelningarna.

Om man inte specifikt avtalar om att avkastning ska bli enskild egendom så blir den istället giftorätt. Om vi använder exemplet ovan så skulle det innebära följande:
A får 125 000 kr + 10 000 kr från utdelningarna.
B får 125 000 kr + 50 000 kr aktier + 10 000 kr från utdelningarna. ÄktB 7:2 stycke 2.

Du förlorar alltså lite här på att avkastningen är enskild. Det är dock väldigt vanligt att man skriver att avkastning av enskild egendom skall vara enskild.

Vad händer om man säljer den enskilda egendomen?
Det finns också möjlighet att avtala om att det som träder istället för den enskilda egendomen ska vara enskild egendom. Då innebär det att om hon säljer aktierna och köper andra aktier, så tar de nya aktierna de gamlas plats som enskild egendom. Detsamma hade gällt om hon köpt en bil istället.

Så som det är skrivet nu så innebär det dock att om hon säljer aktierna så kommer de pengar som hon får istället för aktierna att vara giftorättsgods. I nuläget skyddas alltså aktierna så länge de är aktier, men byts de ut mot pengar så blir pengarna giftorättsgods.

Det finns alltså olika typer av skydd och ”Egendom samt vad som träder i dess ställe och avkastning skall vara enskild egendom” blir så att säga det mest effektiva skyddet. Här saknas ju dock ”träder i dess ställe”-delen…

Möjlighet i bolag med få ägare att ta utdelning istället för lön
Eftersom hon verkar vara både aktieägare och anställd så låter det som ett fåmansbolag där hon själv kan välja att ta utdelning eller lön?
Du kan alltså på sätt och vis förlora på att hon istället för löner tar ut utdelning. Eventuellt så sätter 3:12-reglerna stopp för det här så att hon inte kan ta ut för mycket utdelning utan att en för hög utdelning istället omklassificeras till lön. Inkomstskattelagen 57:20.
Det är dock en lite överkurs-analys av det här tror jag. Men det finns alltså en möjlighet för ägare av fåmansbolag att välja att ta sin inkomst som utdelning eller lön och där kan hon välja att ta utdelning istället för lön, dels för att slippa lite skatt, men också för att utdelningen alltså blir enskild egendom enligt ert äktenskapsförord samtidigt som lön inte blir det.

Om avkastningen sätts in på gemensamt konto:
Det enda som händer som avkastningen placeras på gemensamt konto är att de i praktiken då förmodligen används till viss del.
Det är klart bättre för henne om pengarna egentligen hålls åtskilda hela tiden. Poängen med äktenskapsförord är ju egentligen att pengarna inte ska blandas ihop.
Att pengarna blandas får egentligen mest effekt om någon av er skulle gå i konkurs eller råka ut för utmätning. I det avseendet så är sammanblandandet väldigt opraktiskt. Men det är ett scenario som jag hoppas är långt borta och därför väljer jag att inte skriva mer om det.

Sammanfattningsvis:

Det kanske låter lite egoistiskt av din fru att vilja ha aktierna för sig själv. Men ofta gör man så här för att helt enkelt skydda bolaget. Det kan alltså finnas väldigt goda skäl för det…
Det är extremt problematiskt om ni skiljer er och därefter ska äga exempelvis 50 % var av bolaget så att ingen har bestämmanderätt.

Att avkastningen ska vara enskild egendom är lite en standardklausul som följer med enskild egendom på köpet. Om det är så att din fru egentligen mest vill skydda ägandet av bolaget, kanske är det ett familjeföretag? Så finns det ju möjlighet att ni väljer att skippa delen om avkastning eftersom den egentligen inte syftar till att skydda bolaget utan enbart hennes ekonomi…
Du får helt enkelt fråga henne om poängen med det. Om det är så att hon själv bara sett det skrivet och egentligen inte riktigt har koll på betydelsen så behövs kanske inte delen om avkastning. Den är ju dock väldigt fördelaktig om du exempelvis skulle riskera utmätning eller liknande.

Praktiskt sett så är ju egendomen dessutom giftorättsgods nu. Du kan ju välja att vägra att skriva på och då har hon ingen chans att göra egendomen enskild. Men om hennes syfte är att skydda ägandet av exempelvis ett familjeföretag så anser jag att du kanske bör gå med på det, men försöka bli av med avkastningsdelen så att hon inte därigenom får stora tillgångar samtidigt som du inte har enskild egendom och därför måste dela alla dina tillgångar med henne vid skilsmässa. Det skulle ju skapa en stor orättvisa.

Om du behöver ytterligare hjälp:
Om du behöver hjälp med att författa andra avtal eller behöver biträde vid tvist så kan jag rekommendera Lawlines Juristbyrå. Du kan kontakta mig på Jonas.Lind@lawline.se så ordnar vi med offert.

Du kan även kontakta mig om något i svaret ovan skulle låta konstigt eller om du vill få något förklarat på ett annat sätt.

Lycka till med äktenskapsförordet!

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97405)