Min förra arbetsplats fick uppgifter om mig från min vårdcentral- sekretessbrott?

2019-04-30 i Sekretess
FRÅGA
Hej! Företaget där jag arbetade ringde min vårdcentral och fick uppgifter om mig. De hade ändå fått mitt läkarintyg. Jag pratade med verksamhetschefen på vårdcentralen, detta är ett sekretessbrott fick jag till svar. Nu senast anmälde jag det till polisen, de tycker jag ska ta kontakt med advokat
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det stämmer att detta kan vara ett sekretessbrott och relevanta bestämmelserna går att finna i offentlighets och sekretesslagen (OSL) samt i Patientdatalagen.

Det föreligger sekretess inom sjuk och hälsovården och man får inte dela information om en individs hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om det inte är helt uppenbart att personen eller någon närstående påverkas negativt av detta (OSL 25 kap 1 §). Huvudregeln är att det föreligger sekretess och man bedömt i ditt fall att det råder sekretessbrott så beror det på att man anser att informationen är känslig och inte bör delas med till utomstående.

Eftersom att företaget där du arbetade har fått reda på uppgifter om dig så har de säkert fått information från din patientjournal. Varje journal måste behandlas så att patientens integritet skyddas och obehöriga inte får tillgång till den, patientdatalagen 1 kap 2 §. Den vårdnadsgivare som har delat med sig av uppgifterna från din journal kan därmed ha begått sekretessbrott och brutit mot sin tystnadsplikt. Därför är det viktigt att du polisanmäler och även anlitar någon som kan hjälpa dig föra ett skadeståndsanspråk gentemot vårdcentralen. Du kan även anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (se här).

Du får jättegärna återkomma till oss på Lawline om något känns oklart! Jag vill också tipsa dig om att du kan du boka en tid med en av Lawlines jurister som kan hjälpa dig med ditt ärende (se här).

Med vänlig hälsning,

Ceda Imranova
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll