Min firma har köpt varor av ett företag som nu har gått i konkurs - vad gör jag?

2018-11-26 i Konkurs
FRÅGA
Jag har en firma. För en tid sedan hade en tygaffär, "Tyg" AB, rea och jag passade då på att köpa en del saker. Hon beställde en ny "avancerad" symaskin för 35 000 kr till sin firma med leverans inom en vecka. Dessutom köpte jag två olika spets till en klänning för 5000 respektive 7000 kr. De skulle levereras inom en vecka och andra spetsen skulle levereras så snart "Tyg" AB fått denna levererad från sin leverantör. Jag betalade allt direkt och kontant. Innan någon leverans hunnit äga rum försattes "Tyg" AB i konkurs..... Vad ska jag göra?????
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad ska ingå i företagets (Tyg AB:s) konkursbo?
Utgångspunkten är att egendom som tillhörde företaget när konkursbeslutet meddelades ska räknas in i konkursboet (3 kap. 3 § KonkursL). Denna avgränsning sker för att egendomen ska kunna ge så stor betalning som möjligt till alla personer och företag med anspråk mot konkursboet (även kallade borgenärer) genom att konkursboets egendom säljs och sedan delas mellan borgenärerna i en viss ordning.

Vad händer med dina varor?
Jag tolkar det som att varorna har köpts från Tyg AB av din firma. För att du och din firma ska ha bättre rätt till de varor du redan har betalat för så är det som blir av betydelse något man brukar kalla för det sakrättsliga momentet. När det är fråga om köp som en firma har gjort är det sakrättsliga momentet tradition, eller enklare förklarat att egendomen ska ha förflyttats till dig bort ur det andra företagets ägo. Eftersom du och din firma inte har fått varorna i besittning, dvs. förflyttade till dig, så har inte traditionskravet och det sakrättsliga momentet uppfyllts. Konkursboet har alltså bättre rätt till varorna än vad du och din firma har. Vad detta innebär är att du och din firma inte har rätt att separera ut varorna ur konkursboet. Du och din firma har dock självklart rätt att få tillbaka den betalning av varorna som har skett eftersom varorna inte kommer att levereras. Betalningen från din firma blir en oprioriterad fordran i Tyg AB:s konkursbo, vilket innebär att du och din firma får konkurrera med övriga oprioriterade borgenärer i konkursen om att få betalt för fordran efter att betalning har utgått till de borgenärer som har pantsäkerheter och liknande. Chanserna att få ut hela beloppet är därför tyvärr inte speciellt stora.

Om du skulle ha köpt något i egenskap av konsument:
Vad gäller spetsen är jag lite osäker på om det är din firma som har köpt även denna eller om det är du som privatperson som har gjort det. Skulle det vara du som privatperson så är det sakrättsliga momentet istället uppfyllt redan genom ingående av köpeavtalet (49 § KköpL). Så länge du kan peka ut exakt vilken spets det är fråga om (specialitetskravet) så har du bättre rätt än konkursboet och har rätt att separera ut spetsen ur konkursboet innan konkursboets egendom delas ut till alla personer med anspråk (borgenärer).

Vad kan du göra?
Kontakta Tyg AB eller konkursförvaltaren så att de blir medvetna om ditt företags betalningsanspråk i konkursen. Når du inte företaget direkt så kan du få reda på vem som är konkursförvaltare genom att kontakta Kronofogdemyndigheten.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (273)
2021-12-21 Kan jag förlora min bil som står parkerad på ett område som tillför en firma som går i konkurs?
2021-12-02 Hur får jag tillbaka mina pengar när företaget har gått i konkurs?
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?

Alla besvarade frågor (98481)