Min far vill ge oss barn stugor i förtida arv som enskild egendom. Vad krävs för att det ska gå igenom?

2017-08-17 i Gåva
FRÅGA
Vår pappa äger själv en tomt med tre små stugor på där jag och mina tre systrar ska få varsin i förtida arv som gåva. Pappa vill att detta ska vara vår enskild egendom och något som inte våra respektive ska kunna ärva utan det ska bara kunna ärvas av våra barn. Två av oss är sambos och en är gift. Vilka papper krävs och ska något speciellt skrivas? (Kan tilläggas att vår pappa har två barn till med en annan kvinna, den han nu är gift med).
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att stugorna ska räknas som enskild egendom krävs att tillvägagångssättet vid gåvan överensstämmer med någon av punkterna i äktenskapsbalken 7 kap. 2 § 1-6 punkterna. Punkt 2 förklarar att om man fått någonting som gåva av någon annan än sin make med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda, så är egendomen gåvomottagarens enskilda.


Att egendomen är enskild innebär, som du säkert redan vet, att den hålls utanför bodelningen som äger rum vid skilsmässor eller den ena makens bortgång.

Det är dock viktigt att skilja på egendom som man kan tilldelas genom bodelning och genom arv. När det kommer till arv har konstruktionen ”enskild egendom” ingen större betydelse. Där överlåts kvarlåtenskapen efter den avlidne rätt och slätt, och enda sättet för en arvlåtare att styra sin egendom i någon sorts riktning är genom ett testamente.


Jag kan försöka beskriva det hela med ett exempel.

X och Y är gifta. X får i förtida arv av sin far en stuga. Stugan överlåts i form av en gåva med villkoret att den ska vara Xs enskilda egendom. X och Y bestämmer sig för att skiljas. När de båda makarnas egendom ska fördelas vid bodelningen kommer Xs stuga inte att räknas in. Den hålls utanför och påverkar alltså inte bodelningen.

Ponera istället att X och Y fortsätter att vara gifta. Plötsligt går X bort. En bodelning ska därefter ske och de båda makarnas egendom ska delas upp mellan Y och Xs dödsbo. Även här hålls stugan utanför bodelningen och äganderätten till stugan tillfaller Xs dödsbo. Nästa skede är dock arvsordningen, där den enskilda egendomen inte har någon egentlig betydelse(som nämnts ovan).

Maken till den bortgångne har som utgångspunkt företräde till arvet före de gemensamma barnen, som får ut hela sitt arv efter föräldrarna när även denne går bort, se reglerna om efterarv i ärvdabalken kap. 3 1-2 §.

På detta sätt kan alltså egendom som tillhör make X tillfalla make Y, trots att den är enskild.


Din far kan via sitt gåvobrev/gåvoavtal, genom att flika in villkoret om att stugan ska vara enskild egendom, se till så att stugorna inte tas ifrån er genom en bodelning, men han kan inte påverka arvet efter er. Det är er egen uppgift, och det kan skötas genom att ni förslagsvis upprättar testamenten eller ger egna förskott på arv till era barn.Formkrav
?


Eftersom din far äger marken som stugan står på, räknas stugan som fast egendom. Detta innebär att det finns formkrav för hur en överlåtelse ska gå till för att den ska vara giltig. Dessa formkrav finns i jordabalken 4 kap. 1 § (hänvisningen sker från 4 kap. 29 §) och innebär att gåvobrevet/gåvoavtalet ska vara skriftligt, det ska framgå vem som är gåvogivare, och vad det är som överlåts (överlåtelseförklaring), samt vem som är gåvomottagare och det ska undertecknas av både givaren och mottagaren.

När du sedan äger stugan så kommer den fortfarande stå på marken som din far äger, dvs din fars fastighet. Byggnader som står på annans mark brukar klassificeras som lös egendom, och för lös egendom behöver man vanligtvis inte söka lagfart. Därför är jag osäker på om du kommer behöva söka lagfart på stugan eller inte.
Mitt råd till dig är att höra av dig till Lantmäteriet och kolla upp detta, eftersom det kan vara avgörande för om gåvan är giltig eller inte. Vid gåva av fast egendom ska lagfart sökas inom 3 månader från det att gåvobrevet/gåvoavtalet upprättades, se jordabalken 20 kap. 2 §.


Jag hoppas du är nöjd med det lite för långa svaret! Om det är något som verkar oklart får du gärna lägga fram dessa funderingar i kommentarsfältet nedan eller ställa en ny fråga.

Lucas Cyrén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (727)
2021-07-28 Fråga om gåva av bil kan krävas tillbaka eller inte
2021-07-21 Kan man återkalla en gåva (fastighet)
2021-07-18 Hur kan man komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-07-12 Jag vill överlåta min andel i bostadsrätt genom gåva, hur gör jag?

Alla besvarade frågor (94351)