Min chef vägrar betala hela min lön och påstår att ingen kommer tro mig då vi inte har ett skriftligt avtal - vad kan jag göra?

Hej. Jag har jobbat typ 2 år i en företag jobbar ensam 7 dagar i veckan och min chef fortfarande lurar mig . Han lovade att fixa alla mina papper och ge mig min lön men hela tiden han hittat på och hotar mig på att jag jobbar utan avtal så ingen kan tror mig. Men hela området vet att jag har jobbat från första dagen när vi öppnat butiken tills nu . Och jag kan inte sluta på grund av att ingen hjälper mig jag måste ta hand om mig och barnen själv . Så snälla jag behöver hjälp han betalar max 10 000 kr per månad och jag jobbar 10 timmer från nån- fre och lör 7 timmer. Sön 6 timmer

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att ni inte har ett skriftligt avtal innebär inte att ni inte har ett avtal alls i lagens mening; avtal som bara ingåtts genom att man kommit överens efter ett samtal gäller också (1 kap. 1 § avtalslagen). Vad ni två har kommit överens är alltså att du ska arbeta i butiken i utbyte mot en viss lön. Att du inte fått hela din lön innebär att din arbetsgivare har brutit erat avtal. Du kan av den anledningen stämma honom i domstol.

Du behöver dock bevis som talar för att din version av händelseförloppet är sant. Att du har vittnen som kan intyga att du regelbundet jobbat i butiken i långa pass är i sig ett giltigt bevis i en rättsprocess. Skulle din chef däremot mena att ni varit överens om att han bara ska betala 10 000 i månaden kan du invända att avtalet i så fall ska jämkas (ändras) enligt 3 kap. 36 § avtalslagen, eftersom en sådan lön med tanke på andelen timmar är att anse som oskälig (orättvis).

Det kostar däremot att dra någon inför rätta, även om du kan få dina kostnader ersatta om du vinner (18 kap. 1 § rättegångsbalken). Vad som vore klokt är därför att övertyga din arbetsgivare om att du har chanser att vinna en rättsprocess om du skulle stämma honom i domstol, just för att skrämma honom så att han går med på att betala ut din lön. Vad du bör göra är alltså att exempelvis upplysa din arbetsgivare om att:

1. Avtal kan ingås muntligt enligt svensk rätt.
2. Anställningsavtal måste inte ingås genom att man skriver på ett papper.
3. Avtalsvillkor kan ändras om de är orättvisa.
4. Du har en hel del vittnen som kan styrka att du regelbundet jobbat i butiken i långa pass (ett tips är att även ta kontakt med vissa av dessa eventuella vittnen och fråga om de kan tänka sig ställa upp som vittnen i en domstolsprocess)
5. Att den som förlorar i en domstolsprocess kommer få betala hela motpartens rättegångskostnader, vilket ofta uppgår i tiotusentals kronor.

Vänligen

Pegah FazliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anställningsavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000