FrågaAVTALSRÄTTFormkrav12/04/2018

Min chef har skadat sig och kan inte skriva under kundavtal - hur gör vi?

Hej!

Min chef har brutit handleden och kan inte skriva under kundavtal för tillfället. Hur gör vi?

Vänligen,

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För avtalsrätten gäller avtalslagen (AvtL) och allmänna avtalsrättsliga principer.

Här kan en fullmakt vara lämplig. Regler om fullmakt finns i 2 kap. AvtL. Enligt 2 kap. 10 § AvtL kan en person ge en fullmakt åt någon annan, som ger den andra personen rätt att sluta avtal eller företa andra rättshandlingar å fullmaktsgivarens vägnar. Fullmaktsgivaren är alltså den som lämnar fullmakten. Fullmaktstagaren är den som får fullmakten. De rättshandlingar som fullmaktstagaren företar, binder fullmaktsgivaren vid dem. Det finns inga formkrav för fullmakter, och de kan alltså upprättas muntligt.

Värt att nämna, är att det inte finns några krav i AvtL om att avtal måste vara skriftliga. Därmed kan din chef sluta avtal muntligt. Dock kan det finnas andra lagar som ni berörs av inom företaget som kräver skriftlighet vid ingående av avtal. Dessutom är det tryggast sett ur bevishänseende och vid avtalstolkning, om avtal är skriftliga.

Jag råder er att ordna en fullmakt, så att en fullmaktstagare kan sluta avtal å chefens vägnar med företagets kunder.

Vänliga hälsningar

Rebecka Hård af SegerstadRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Formkrav? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo