Min blivande mans avlidna fru har syskon - vem ärver honom om han avlider?

2017-09-02 i Make
FRÅGA
Min särbo och jag skall gifta oss. Han är änkling inga barn. Hans avlidna fru har syskon. Jag har inga barn. Om min blivande man avlider vem ärver honom då.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

Jag förutsätter att din blivande man vid hans frus bortgång fick hela kvarlåtenskapen efter henne i enlighet med lagen och att hennes arvingar/syskon därför inte fått ut något arv efter henne. Hennes syskon har därmed en rätt till efterarv från henne som de ska få ut när även din blivande man avlidit. Eftersom makar delar lika på egendomen vid bodelning med anledning av dödsfall, så utgör 50 % av din mans egendom arvet efter frun.

Hälften av din mans egendom ska tilldelas hans f.d. frus arvingar och hälften ska tilldelas dig
Om din blivande man avlider ska alltså först arvet efter hans f.d. fru fördelas mellan hennes syskon. (ÄB 3 kap. 2 §) Som ovan nämnt utgör detta arv 50 % av hans egendom och syskonen har rätt till lika delar av denna andel. (ÄB 2 kap. 1 §) (Är de två syskon har de alltså rätt till 25 % var av din blivande mans egendom.)

Resterande 50 % är kvarlåtenskapen efter din man och ska tilldelas dig som då är hans fru. (ÄB 3 kap. 1 §) (Har även din man syskon eller andra arvingar, får dessa precis som ovan en rätt till efterarv från honom som de ska få ut när även du gått bort.)

Om din man vill att du ska ärva allt:
Skulle din man möjligtvis vilja att du som hans fru ska ärva allt efter honom, kan han helt enkelt skriva detta i ett testamente. I sådant fall har inte hans f.d. frus syskon rätt till något ur egendomen över huvud taget, utan du tilldelas all egendom vid hans bortgång. (Din makes eventuella arvingar skulle då inte heller ha rätt till efterarv.)

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (478)
2021-07-27 Ärver efterlevande make innan Särkullbarn?
2021-07-25 Ärver efterlevande make eller gemensamma barn först?
2021-07-02 Vem ärver egendom - efterlevande make eller bröstarvingar?
2021-06-28 Skall den överlevandes konto räknas in i dödsboet vid en eventuell bortgång?

Alla besvarade frågor (94272)