Min bild används utan mitt samtycke

FRÅGA
Hej!Förra året vad jag med på en löptävling och då fotograferade dom mig och min kompis när vi kom springandes. Igår använde denna arrangör denna bild, klippte ut bilden och det va endast jag som syntes klart och tydligt på bilden. Dom använde denna bild i en tidning som reklam. Jag har inte fått någon fråga från dom om det är ok. Jag sprang även detta lopp under en annans namn. Får dom göra så här? Är inte så stolt över bilden, och vill verkligen inte vara med i någon tidning. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Den lagen som skulle kunna användas i ditt fall är möjligen lagen (1978:800) om namn och bild i reklam.

I lagen (1978:800) om namn och bild i reklam 1 § står det att en näringsidkare vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet i vilken annans namn eller bild utnyttjas inte får göra detta utan samtycke. Arrangören får alltså inte använda ditt namn eller din bild i marknadsföringssyfte om denne inte har ditt samtycke.

Med "namn" menas även någon annan beteckning som klart utpekar en viss person.
Med ”bild” menas varje bildåtergivning som innehåller en identifierbar individ.
Med "marknadsföring" menas exempelvis reklam som syftar till att dra vinning och locka människor.

För att du ska kunna klandra arrangörens användning av din bild så krävs det alltså att arrangören använt din bild utan att be om ditt samtycke. I det här fallet så saknar arrangören ett klart samtycke från dig.

I lagen (1978:800) om namn och bild i reklam står det att den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 1 § kan åläggas böter eller skadestånd. Vid en överträdelse kan domstolen på yrkande av utnyttjad part även besluta att det marknadsförda materialet ska ändras eller förstöras för att förhindra ytterligare missbruk. Vid eventuellt åtal kategoriseras detta som ett målsägandebrott. Detta betyder att denna typ av brott får åtalas av åklagare endast om målsäganden själv anger brottet till åtal.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?