Min arbetsgivare utbetalar fel lön varje månad. Vad gäller?

FRÅGA
Hej.Jag undrar var ansvaret ligger när man får fel på lönen? Är det arbetsgivaren eller arbetstagaren, och se till att det blir rätt? Jag får fel på min lön varje månad, dom säger att det är upp till mig och kolla så att det blir rätt. Stämmer detta? Får man fel på lönen så måste man vänta tills nästa utbetalning, oftast så är det nya fel.
SVAR

Tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!

Att utbetala för lite (eller fel) lön till en arbetstagare är att allvarligt åsidosätta sina åligganden mot denne för arbetsgivaren. En arbetstagare har rätt att omedelbart frånträda sin anställning mot denna bakgrund, vilket framkommer av 4 § tredje stycket LAS.

Det första du bör göra är att kontakta din arbetsgivare och försöka lösa situationen. Om företaget trots allt skulle vägra att rätta sig kan du kontakta facket (om du är med där).

Om en arbetsgivare inte betalar ut lön enligt anställningsavtalet uppkommer en fordran som förfaller till betalning den dag som lönen egentligen skulle betalats ut. Från förfallodagen kan en anställd – förutom att kräva betalning av lönen – kräva ränta för dröjsmålet (RL 3 §). En anställd kan själv försöka få betalt av arbetsgivaren genom att påtala att man har innestående lön. Om detta inte lyckas kan den anställda vända sig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande. Det innebär att KFM ålägger din arbetsgivare att betala din lön (lagen om betalningsföreläggande 2 §). Ansökan om detta görs skriftligen och ska innehålla yrkandet – alltså vad du vill ska hända – och grunden till yrkandet. Summan, förfallodagen och parternas personuppgifter ska också finnas med (lagen om betalningsföreläggande 9-11 §§). På KFM:s hemsida finns ytterligare instruktioner och färdiga blanketter för ansökan. Om man inte får betalt med hjälp av KFM kan man i sista hand hamna i domstol som i en dom slår fast att arbetsgivaren ska utge lön.

I teorin kan man begära företaget man arbetar för i konkurs vid det fall den felaktiga lönen beror på insolvens och inte slarv från företagets sida. Du skulle i sådana fall kunna få ut dina pengar med hänsyn till den statliga lönegarantin.

Slutsats

Det är arbetsgivarens ansvar att utbetala rätt lön, men det är ditt ansvar att kontrollera att utbetald lön är korrekt och att framställa anspråk för din fordran gentemot företaget om lönen blir fel. Du har rätt till ränta till den förfallna fordran du har gentemot arbetsgivaren. Arbetsgivaren åsidosätter allvarligt sina åligganden gentemot dig och du har förmodligen rätt att omedelbart frånträda din anställning om detta fortskrider på samma vis.

Joakim Synnergren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (560)
2019-05-25 Arbete i varm temperatur
2019-05-18 Arbetstagare ansvar för fel i tjänst
2019-05-17 Har man rätt till lön under uppsägningstid?
2019-05-10 Anställningsavtal och chefens arbetsledningsrätt

Alla besvarade frågor (69295)