Min arbetsgivare har inte betalat ut min lön i tid, vad kan jag göra?

FRÅGA
Hej!Om arbetsgivaren inte betalar ut lön enligt utsatt tid, arbetstagare är inte fackligt ansluten.Vilken möjligheter har arbetstagaren att få ut sin rättmätiga lön?
SVAR

Hej!

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som om du inte fått din lön utbetalt av din arbetsgivare enligt utsatt tid. Jag uppfattar också din fråga som om du inte är fackligt ansluten. Du skriver däremot inte om din arbetsgivare har något kollektivavtal eller inte, jag kommer därför att utgå från att inget kollektivavtal finns i mitt svar,

Regler om anställning finns i lagen om anställningsskydd (LAS) och regler om betalningsföreläggande hittar du i lag om betalningsföreläggande (Lbfh). Det är dessa regleringar jag kommer att använda mig av när jag svarar på din fråga.

Min arbetsgivare har inte betalat ut min lön

Du som är arbetstagare har ett anställningsavtal med din arbetsgivare. En av dina största skyldigheter som arbetstagare är att arbeta och din arbetsgivares största skyldighet är att betala ut lön. Den lön du ska få utbetalt regleras i ditt anställningsavtal och detta är din arbetsgivare bunden av.

Eftersom din arbetsgivare inte har betalat ut lön enligt anställningsavtalet har denne begått ett avtalsbrott. Det innebär att hen har åsidosatt sina skyldigheter gentemot dig, detta ger dig rätten att omedelbart frånträda anställningen utan uppsägningstid (4 § 3 st. LAS).

Din arbetsgivare är alltså skyldig dig pengar vilket innebär att du nu fått en fordran som du kan göra gällande mot din arbetsgivare.

Jag vill kräva ut min lön, hur gör jag det?

Eftersom du nu har en fordran kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om ett betalningsföreläggande. Förenklat innebär det att KFM ålägger din arbetsgivare att betala ut din lön (2 § 1 st. LbfH). Du kan göra en ansökan om betalningsföreläggande skriftligen (9 § LbfH) där du ska skriva vad du vill ska hända och på vilka grunder. På KFM:s hemsida finns mycket bra information om betalningsföreläggande och hur man går tillväga. Mitt tips är att du läser på hemsidan och bestämmer dig för om det är vad du vill göra.

Mitt råd är att du först kollar om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats. Det kan finnas speciella regler som inte finns i LAS. Du bör dessutom prata med din arbetsgivare och försöka få ut din lön genom ett samtal. Fungerar inte det kan du vända dig till KFM om hjälp.

Skulle du inte komma överens med din arbetsgivare och behöver du mer hjälp är du välkommen att boka tid med våra jurister här.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Sanaria Saad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (728)
2021-02-15 Omfattas personal som har lönebidrag av LAS?
2021-02-13 Rätt till rehabilitering på arbetstid
2021-02-11 Hur många arbetstimmar ska en anställd arbeta om inget stadgas i avtalet?
2021-02-05 Vad kan jag göra om min arbetsgivare vägrar betala ut min lön?

Alla besvarade frågor (89619)