Min arbetsgivare har brutit mot kontraktet

FRÅGA
Hej, det är så att mitt kontrakt på jobbet (restaurangbranchen) väldigt tydligt säger att jag ska jobba 20h/v, aka 50%.De senaste nästan tre månaderna har mina chefer däremot bara schemalagt mig på 14h/v, aka 35%, detta helt utan förvarning eller byte av kontrakt. Jag inser själv att detta inte är tillåtet (har även försökt förklara för dem att jag vill jobba mina timmar, men inte fått någon vettig respons) men undrar vad man kan göra? Har läst att man kan kräva lönen för sina fulla timmar även om man inte fått dem schemalagda, stämmer det? Och i så fall, kan man även kräva det retroaktivt?Tacksam för svar,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med att ni har ett undertecknat anställningsavtal har ni ett bindande avtal enligt 1§ Avtalslagen. Du bör inte heller ha några problem med att bevisa det då du har ett skriftligt anställningsbevis. Om du är fackligt ansluten rekommenderar jag dig att du vänder dig till din fackförening som kan hjälpa dig att föra förhandlingar med arbetsgivaren. Om inte du är fackligt ansluten kan du vända dig till tingsrätten och yrka på skadestånd i och med arbetsgivarens kontraktsbrott. Din arbetsgivare som bryter mot LAS ska betala ett ekonomiskt skadestånd och ett allmänt skadestånd enligt 38§ LAS. Det ekonomiska skadestånd är den ekonomiska skadan som du har lidit i och med arbetsgivarens kontraktsbrott och det allmänna skadeståndet avser den kränkning som arbetsgivaren har tillfogat dig genom kontraktsbrottet. Den ekonomiska skadan tar sikte på de timmar som du inte har fått jobba men haft rätt till enligt avtalet. Skadeståndet enligt 38§ kan du då begära retroaktivt.

Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Philip Stocker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?