Min arbetsgivare ger gåvor istället för lön, funkar det? Slipper jag skatt?

2017-07-17 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga om förtäckt lön.Min arbetsgivare har tagit utdelning och skattat för den i ekonomisk förening. Sedan tar han av de utdelade pengarna och för över en gåva till anställda, lite olika belopp 5000 eller 10 000 kr.Kan dessa pengar ses som förtäckt lön för den anställde eller är det helt okej för honom som privatperson att ge pengar till andra, även om de råkar vara anställda i hans företag?Vill inte råka illa ut skattemässigt bara för att han är "ekonomisk" ..
SVAR

Hej och tack för att du väljer att rikta din fråga till oss på Lawline.

Sammanfattat svar:
Ja, det låter som förtäckt lön, en arbetsgivare kan bara ge gåvor till en anställd om gåvan verkligen hänförs till den privata relationen och inte till arbetet.

Längre genomgång:
När det gäller en anställning så är det mesta som man får från anställningen att klassa som "lön" och ersättning för det utförda arbetet. Det regleras i inkomstskattelagen 11:1.
Som du ser av paragrafen så är allting ersättning för arbete om det inte tas upp i kapitel 8 samma lag eller senare i kapitel 11. I kapitlet nämns allt möjligt, från representation, tjänsteresor, statsministerns bostad till personalvård och rabatter.

I inkomstskattelagen 8:2 finns regeln som säger att saker man får i arv, gåva, vid bodelning eller från testamente är skattefria.
Vid en snabbkoll så innebär det alltså att något man får i gåva, som finns i kap. 8 inte klassas som ersättning för arbete enligt IL 11:1. Så är det dock självklart inte! Man måste göra en slags genomsyn och analysera bakgrunden till "gåvan" för att se om det verkligen är en gåva utan krav på motprestation.

Det finns s.k. remuneratoriska gåvor där man ger en gåva och förväntar sig, eller har fått en motprestation. Dvs, du har hjälpt mig i trädgården i flera år och som tack för det ger jag dig en bil. Bilen är egentligen ingen gåva från mig för att vi är goda vänner. Bilen är en gåva som tack för arbetet du utfört.
En gåva som inte innebär någon motprestation är en benefik gåva. Att ge pengar till en tiggare eller att ge julklapp till sin familj är en benefik gåva, man förväntar sig ingen motprestation egentligen. (Även om man i praktiken kanske hoppas få egna julklappar från dem...). Huvudanledningen till gåvan är helt enkelt välvilja.

När det gäller gåva av den här typen måste en analys alltså göras av själva situationen. Det avgjordes nyligen tre rättsfall som rörde anställda i företag som fick avsevärda aktieposter i företaget de arbetade. Högsta förvaltningsdomstolen analyserade då dels relationen mellan gåvomottagaren och gåvogivaren, samt vad som var anledningen till gåvan. En ganska god utgångspunkt kan vara att fundera på det även här.

Vilken relation har du till gåvogivaren, och varför får du gåvan?
Fundera på det och se exemplen nedan.

Något som också kan spela in är vilken ersättning man får annars. Får den anställde en marknadsmässig lön och ibland tillskott, ja då kan det faktiskt vara benefika gåvor, men antagligen är det snarare att betrakta som en slags bonus för utförda arbetet.

Några exempel för att försöka ge olika scenarion:
A och B har varit nära vänner från 10 års ålder. Nu är de 50 år, B arbetar som chef i ett bolag som A äger och A ger därför B aktier värda 5 miljoner. B har en marknadsmässig lön annars.
Här kan gåvan antagligen hänföras till deras långa relation och därför ska det inte anses som inkomst.

A och B känner inte varandra sedan tidigare men B har arbetat som chef i A's bolag i snart fyra år. A ger därför B aktier till ett värde av 5 miljoner. B har även här en normal lön. De spelar golf ett par gånger varje sommar men umgås annars inte.
Här här gåvan knappast en gåva som har med relationen att göra, här är gåvan ersättning för utfört arbete.

A och B känner inte varandra så bra men A som äger ett företag där B är chef skickar en extremt fin och dyr julklapp. Julklappen ska klassas som lön och skatt ska betalas.

A och B känner varandra bra, B är anställd i A's bolag och A säljer bolagets bil väldigt billigt till B's flickvän.
Den billiga försäljningen anses vara en förmån som finns eftersom B är anställd hos A och därför beskattas B som om han fått mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och köpeskillingen som lön istället. Dvs, var bilen 50 000 kr billigare än marknadspriset så anses B ha fått 50 000 kr i lön och betalar 30 % på det beloppet i skatt.

Just ditt specifika fall:
Vad kom du fram till när du funderade på er relation och bakgrunden till gåvan?
Kom du också fram till att det antagligen ska betraktas som lön och inte som gåva?
Jag tror i det här fallet att det är fråga om lön och inte om gåva, men då känner jag inte till er relation.

Slutsatsen är alltså att du kan råka illa ut skattemässigt för att han är ekonomisk. Dessutom förlorar du pension. Du förlorar även vissa delar av inkomsten som borde tillgodoräknas dig och därför skulle du få exempelvis lägre föräldrapenning eftersom du officiellt sett har fått lägre inkomst.

Det som sker är alltså inte nödvändigtvis olagligt, men det är ganska troligt att avgifter och skatter inte betalas som det borde och det är självklart något som kan slå tillbaka om det upptäcks.

Mer hjälp?
Behöver du mer hjälp kan du ta hjälp av Lawlines Juristbyrå. Du kan kontakta mig på Jonas.Lind@lawline.se så ordnar vi med offert.

Du kan även kontakta mig om du skulle ha frågor om det här svaret om det är något du vill ha utförligare förklarat.

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?