Min arbetsgivare betalar inte ut dricksen till oss anställda utan verka behålla den själv, får arbetsgivaren göra så?

FRÅGA
Hej Lawline,Jag jobbar inom restaurangnäringen och har en fråga gällande utbetalning av dricks från arbetsgivare. Jag arbetade 2018 cirka 6 månader på en restaurang där mina gäster har lämnat dricks på kortbetalningar. Min gamla arbetsgivaren har fortfarande (2019-03-31) inte betalat ut en krona av dessa pengar till dom anställda. Jag undrar nu hur jag ska gå vidare med detta? Jag vet inte något exakt belopp som är min del av dessa pengar och inte heller hur mycket pengar det rör sig om totalt. Väldigt tacksam för de råd jag kan få!
SVAR

Hej och tack för din fråga

Hur ser skatteverket på dricks?
Dricks ses som en frivillig betalning från en kund som betalar ett belopp utöver det belopp som kunden ska betala enligt t ex en restaurangnota. Dricks kan betalas kontant eller som ett extra belopp med kontokort eller på annat elektroniskt sätt, t ex swish. Hur denna frivilliga betalning benämns vid registreringen i kassaregistret eller i underlaget för bokföringen har ingen betydelse för den skattemässiga bedömningen. Eftersom du som anställd får pengarna på grund av ditt arbete, så är Skatte­verkets hållning att det ändå räknas som inkomst av tjänst och du ska själv ta upp pengarna i din självdeklaration.

Vem bestämmer över dricksen?
Vanligt är att personalen själva bestämmer över den dricks som kommer in till företaget. Många delar upp dricksen i arbetsgruppen baserat på hur många timmar varje anställd varit där och gör sedan en utbetalning varje månad av potten. Dricks som personalen själv tar hand om i form av kontanter utgör inte inkomst för företaget och företaget ska inte redovisa detta som lön till anställda. Dricks som en anställd erhåller direkt från gäster utgör skattepliktig ersättning för arbete och ska tas upp, som tidigare nämnts, som inkomst av tjänst i den egna privata inkomstdeklara­tionen.

Dricks som betalas med kontokort kan personalen inte förfoga över eftersom betalningen kommer in på företagets konto. Om ett företag tillåter att sådan dricks utgör personalens dricks får företaget i samband med kortbetalningen en skuld till personalen som motsvaras av dricksbeloppen. Om företaget även tillåter att skulden får regleras direkt genom att personalen tar motsvarande belopp kontant ur kassan, ska detta registreras i kassaregistret då det utgör en förändring av växelkassan. Uppkomsten av sådan skuld och regleringen av skulden utgör affärs­händelser som enligt bokföringslagen utlöser bokföringsskyldighet. I företagets bokföring ska det därför finnas underlag som visar skuldens uppkomst och hur den har reglerats med betalning till olika personer. Sådan dricks utgör inte inkomst för företaget.

Kan arbetsgivaren bestämma hur dricksen ska fördelas?
Ja men denne måste då följa särskilda regler. Om arbetsgivaren bestämmer sig för att hantera dricksen ska det räknas som företagets intäkter, och därmed föras in i bokföringen och deklareras. Bestämmer arbetsgivaren att denne vill fördela pengarna på de anställda så kan det räknas som inkomst av tjänst, och arbetsgivaren ska betala in skatt och sociala avgifter precis som för vanlig lön. Så om din arbetsgivare bestämmer fördelningen av dricksen ses detta som lön, enligt Skatteverket.

Det finns naturligtvis en risk att vissa arbetsgivare inte fördelar ut den inkomna dricksen till de anställda utan bestämmer att detta ska vara en intäkt för företaget. Det finns inget som förbjuder arbetsgivaren att göra så men då ska dricksen också deklareras som en intäkt för företaget. Om detta inte sker kan företaget göra sig skyldig till skattebrott/bokföringsbrott.

Skatteverkets ställningstagande gällande dricks:
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/355557.html?date=2016-08-30

Jag rekommenderar naturligtvis att ni frågar er arbetsgivare om dricksen, och definitivt om detta var något som lovades vid anställningen. Vet ni att ni blivit lovade att dela på dricksen och sedan inte får den, så begår er arbetsgivare kontraktsbrott, så det beror på vad ni kommit överens om.

Misstänker ni att er arbetsgivaren inte deklarerar för dricksen som denne behåller så kan ni alltid ringa skatteverket och fråga. En arbetsgivare måste kunna förklara för Skatteverket vilka regler som gäller för hur dricks fördelas mellan anställda.

Hoppas du fått lite vägledning i din fråga,

Jennie Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (584)
2019-08-12 Vilka arbetsuppgifter får en 17-åring ha?
2019-08-07 Får arbetsgivaren ensidigt ändra arbetstagarens lön?
2019-08-05 Vad är skillnaden mellan 13 § 1 st och 13 § 2 st MBL?
2019-07-31 Tolkningsföreträde vid arbetsskyldighet

Alla besvarade frågor (72048)