Min adress som står på mitt avtal är fel. Är mitt avtal ändå giltigt?

2019-07-24 i Formkrav
FRÅGA
Min adress som står på mitt avtal är fel. Är mitt avtal ändå giltigt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör avtals giltighet kikar vi närmare på avtalslagen (AvtL).

Förutsättningar

Nu vet jag inte vad det gäller för avtal, eftersom det inte framgår i din frågeställning, men jag kommer att ge dig ett generellt svar.

Ja, det är förmodligen giltigt

Om alla uppgifter i övrigt är korrekt ifyllda och avtalet tydligt ger uttryck för vad du och den andra parten kommit överens om samt har bådas underskrift bör ett giltigt avtal anses ha ingåtts (1 § AvtL).

Den enda ogiltighetsgrunden jag ser skulle kunna bli aktuell i ditt fall är om avtalet ska anses ha fått en annan innebörd än den som egentligen avsågs på grund av skrivfelet. Jag har dock personligen svårt att se att en felstavad adress skulle förändra innebörden av innehållet i själva avtalet. Jag bedömer därför ogiltighetsgrunden ej relevant (32 § AvtL).

Möjligt att generalklausulen, en slags slasktratt, också skulle kunna invändas på i stort sett samma grund, men jag har svårt att se att en sådan talan skulle vinna framgång i domstol, då det egentligen inte ändrar någonting i avtalet (36 § AvtL).

Mitt råd

Om du är osäker på att den andra parten ska försöka ogiltigförklara avtalet kanske det ändå är säkrast att skriva ett nytt avtal där allting är ifyllt korrekt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt fin sommar!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (156)
2020-05-25 Måste vittnen till en framtidsfullmakt ange hemvist och yrke?
2020-05-21 Är det möjligt att ha två likalydande original av framtidsfullmakter?
2020-05-11 Solennitetsvittnen vid framtidsfullmakt
2020-04-10 Handlingens giltighet och dess formkrav

Alla besvarade frågor (80240)