Medverkar i film i marknadsföring utan samtycke

FRÅGA
Hej!Jag var och åt på en restaurang för några månader sedan samma dag som de öppnade för första gången. De filmade då inne i restaurangen och filmade ganska mycket på mig och mina kompisar som var där. De frågade aldrig om de fick filma men vi sa inte heller ifrån när de filmade. Nu i efterhand så har de använt materialet i reklam, bland annat TV-reklam utan vår tillåtelse. Har de rätt att göra så? Kan vi kräva någon form av ersättning från företaget?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

I detta fall finns en lag som heter lag (1978:800) om namn och bild i reklam som kan bli tillämplig i ert fall, se här. I lagens 1 § anges att näringsidkare vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet inte får använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke. I ert fall handlar det om att bilder (filmsekvenser) av er använts i marknadsföring utan att ni gett ert samtycke till det. Enligt 2 § kan den som bryter mot detta uppsåtligen eller av grov oaktsamhet dömas till böter.

Ni kan ange brottet till åtal för att åklagare ska kunna pröva om det kan leda till åtal. Jag kan påpeka att ange brott till åtal inte är samma sak som att anmäla ett brott. Vid kontakt med polisen eller åklagare måste du som målsägande berätta att du önskar ange brottet till åtal (om det skulle bli aktuellt för din/er del).

Den som bryter mot 1 § ska också utge skäligt vederlag till den vars namn eller bild har utnyttjats.

Hoppas detta gav vägledning mot svar på din fråga!

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?