Medverkansansvar

FRÅGA
För en dryg vecka sedan blev jag kontaktad av en bekant som bad mig komma till honom efter jobbet. Han var påverkad av något, bad mig köra runt honom i min bil, han sa att han letade efter en speciell bil, tillhörande en person han irriterar sig på. Tillslut hittade vi bilen, han bad mig stanna och släcka ljuset. Därefter gick han ut och punkterade däcken på den andra bilen. Vi åkte därifrån och han sa att han ville åka tillbaka igen och krossa rutorna på den. Jag sa att jag inte vill vara med längre, men då visade han mig en kniv. Vi åkte tillbaka och han krossade rutorna. Samtidigt filmades det av övervakningskameror i närheten. Jag undrar om jag kan bli dömd för medhjälp till detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns egentligen många teoretiska och praktiska regler när det kommer till att bestämma om någon har gjort sig skyldig till ett brott eller inte, jag kommer i mitt svar försöka sammanfatta det lite.

Det din bekanta skulle kunna göra sig skyldig till genom sitt handlande är skadegörelse, vilket regleras i 12 kap. 1 § brottsbalken. För att du ska kunna göra dig skyldig till medhjälp så krävs att den bekanta (gärningsmannen) utför en otillåten gärning. Det betyder att personen dels uppfyller de s.k. rekvisiten i paragrafen, och att det inte finns någon rättfärdigande omständighet. Handlandet verkar uppnå rekvisiten (”Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill”) och det verkar heller ej finnas någon rättfärdigande omständighet (ex. samtycke, nöd, nödvärn). Han skulle därmed ha gjort sig skyldig till ett otillåten gärning, vilket akutaliserar ditt eventuella medverkande.

Medverkansansvar

För att du ska kunna dömas för något form av medverkande så krävs det att du har ”främjat gärningen med råd eller dåd”, se 23 kap. 4 § brottsbalken. Det betyder att din medverkanshandling måste på något sätt ha främjat gärningsmannens handling. Genom att du kör dit honom så kan man komma fram till att du har främjat hans otillåtna handlande.

Rättfärdigande omständigheter

Även i förhållande till ditt handlande måste man bedöma om det finns någon rättfärdigande omständighet. När du sa att du inte längre ville vara med så visade din bekanta dig en kniv. Den omständigheten skulle kunna göra att du befinner dig i en nödsituation. ”Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse”, 24 kap. 4 § brottsbalk. För att handlande i en nödsituation ska ses som ansvarsbefriade så krävs dock att det med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt inte är oförsvarligt. Det är en skälighetsbedömning som man får göra, hur stor var faran som hotade dig kontra den skada som orsakades (indirekt) genom ditt handlande.

Uppsåt

Men för att man ska kunna anses ha begått ett brott så krävs det också att man uppfyller kravet på uppsåt (i vissa fall räcker det med oaktsamhet, men för skadegörelse krävs uppsåt). ”Varje medverkande bedöms efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom till last.” (23:4 BrB). När det kommer till medverkande så ska man dels ha uppsåt i förhållande till gärningsmannens gärning, och dels i förhållande till sin egen medverkansgärning. Det finns tre former av uppsåt avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt, det räcker med att kunna konstatera att någon av uppsåtsformerna är aktuell för att kunna konstatera uppsåt. I ditt fall så kan man ifrågasätta om du hade uppsåt första vändan när ni körde till bilen. Det beror på om du uppfattade det som att din bekanta eventuellt skulle förstöra något, det är tveksamt och beror lite på vad som exakt utspelade sig. När ni däremot åkte tillbaka den andra gången så måste du ha varit fullt medveten om vad din bekanta skulle göra. Uppsåtsbedömningen kan vara väldigt komplicerad, men jag skulle säga utifrån de omständigheter du har gett mig så framstår det som ganska otroligt att du skulle befinnas haft uppsåt. Det krävs också att uppsåtet inte brister pga att du trott dig befinna dig i en nödsituation för att du uppfattat faran som större än vad den egentligen var (putativ nöd), och så länge du isåfall handlat inom vad som inte är oförsvarligt så bör det ej leda till ansvar.

Jag kan inte ge dig ett helt rakt svar på huruvida du har gjort dig skyldig till medhjälp, utan endast information ovan om vad som är av intresse när man gör en sådan bedömning. Jag tycker hursomhelst inte att du ska oroa dig i onödan, i första hand är det din bekanta som har begått ”huvudgärningen”, men för det fall du också skulle bli misstänkt för brott så finns det chans att misstankarna faller på grund utav bristande uppsåt eller rättfärdigande omständigheter.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är alltid välkommen att komma in med fler frågor till oss här på Lawline.

Vänligen,

Fanny Rudén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (128)
2021-07-24 Är det brottsligt att såga ner en grannes träd utan lov?
2021-07-20 Vad gäller om någon plockar smultron på min tomt?
2021-06-30 Graffiti: konst eller brott?
2021-05-29 Tända eld på soptunna - påföljder för 13 åring

Alla besvarade frågor (94584)