Medverkan till skadegörelse och sakskada

FRÅGA
Hej en kompis 1 kasta en kompis2 fotboll på mig så att jag råkade slå till min mobil. Jag tycker att båda har lika stort ansvar efter kompis1 fick tillåtelse att använda kompis 2 fotboll hur är det igentligen vem kan stå till svars?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Att ha sönder någons mobil är straffbart som skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken) och kan också resultera i skadestånd för sakskada enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen.

I den aktuella situationen är det i första hand kompis 1 som kan hållas ansvarig.

Det är möjligt att även ställa kompis 2 till svars, men det är betydligt svårare. När det gäller skadegörelsebrottet måste åklagaren bevisa att kompis 2 genom sin handling främjade handlingen och att han förstod eller borde ha förstått att kompis 1 skulle ha sönder mobilen (se 23 kap. 4 § brottsbalken). Det är vidare möjligt att rikta ett skadeståndsanspråk mot kompis 2, men även då krävs att det kan bevisas att kompis 2 förstod eller borde ha förstått att det fanns en tillräckligt stor risk att handlingen att överlämna bollen skulle leda till mobilskadan.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (110)
2020-08-03 Kan det vara brottsligt att förstöra en cykel och anklaga någon för samlag med en granne?
2020-06-30 Hur anmäler jag en person som orsakade skada hos oss?
2020-06-30 Är stenkastning mot fönster ett brott och vad kan straffet bli?
2020-06-25 Skadegörelse vid fotbollspel

Alla besvarade frågor (82610)