Medverkan till olovlig körning

2015-04-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Har en tjejkompis som är ihop med en man som nu skaffat/ köpt körkort i ett land i norra Afrika efter ganska många misslyckade försök att ta den här i Sverige. Han kör med hennes bil. Om han åker fast, eller orsakar en olycka, vilka konsekvenser blir det för henne som låter honom köra runt, när hon väl vet att han inte får det?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och för att du valt Lawline.

Körkortets giltighet i Sverige regleras av körkortslagen (KKL). Av 6 kap. KKL framgår när ett utländskt körkort är giltigt i Sverige. Ett utländsk körkort gäller inte i Sverige t.ex. när körkortet är utfärdat i en stat utanför EES och innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år tillbaka (6 kap. 2 § 2 st. KKL).

Den som uppsåtligen kör utan giltigt körkort gör sig skyldig till brottet olovlig körning. Detta brott regleras i lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL). Den som begått detta brott kan dömas till böter (3 § 1 st. 1 p. TBL). Om den olovliga körningen skett vanemässigt kan den anses som grov, och då kan man dömas till fängelse i högst sex månader (3 § 1 st. 2 p. TBL).

En person som låter någon annan att köra dennes bil, antingen med vetskap om att den andra personen saknar körkort eller utan att förvissa sig om att personen har körkort, kan dömas till böter (3 § 3 st. TBL). Den som låter en annan person att köra ens bil ska alltså alltid förvissa sig om att personen som får köra bilen innehar ett körkort eller giltigt sådant.

Konsekvensen för din vän, som låter sin partner köra utan giltigt körkort, kan alltså bli att hon blir skyldig att betala böter, eftersom hon som du beskriver det, är väl medveten om att hennes partner inte får köra bil.

Har du ytterligare frågor, tveka ej att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Mikaela Wedbäck Pizevska
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1161)
2021-06-13 Straffmätning vid grovt rattfylleri samt tidigare brottslighets påverkan.
2021-06-09 Köra MC med B-körkort
2021-06-08 Hastighetsöverträdelse under prövotid
2021-06-07 Hastighetsöverträdelse med 11 km/h över tillåten hastighetsgräns

Alla besvarade frågor (93111)