Medicinsk turism i utlandet och patientförsäkring

FRÅGA
HejJag sitter och håller på att starta upp ett bolag för medicinsk turism från Sverige till Lettland. Innefattas jag som förmedlare av medicinsk vård av patientskadelagen i Sverige och måste därmed ha en Patientskadeförsäkring?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som utgångspunkt så ska vårdgivare ha en patientförsäkring. Detta förutsätter dock att alla skador som kan uppkomma i verksamheten omfattas av Patientskadelag (1996:799) (Patientskadelag 12 §). Begreppet ’privat vårdgivare’ omfattar alla som bedriver hälso- och sjukvård inom den privata sektorn, oavsett om dessa är enskilda företagare eller juridiska personer (Patientskadelag 5 § andra stycket). Hälso- och sjukvård avser i sin tur åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar, skador, kroppsfel och barnbörd, liksom sjuktransporter, som utövas av hälso- och sjukvårdspersonal. Detta framgår av Patientskadelag 5 § andra stycket, Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 1 § första stycket, och Patientsäkerhetslag (2010:659) 1:4 första stycket. Eftersom du endast tycks inrikta dig på att förmedla de medicinska tjänsterna i utlandet så är det osannolikt att du kan anses som vårdgivare, varvid du inte omfattas av Patientskadelagen och dess krav på patientförsäkring. Även om du också tillhandahållet transporten till Lettland så anses detta inte heller som sjuktransport, med hänseende till att begreppet 'sjuktransport' avser vägbundna sådana, primärt landstingets ambulanstransporter (jämför Hälso- och sjukvårdslag 6 §).

Även om du mot förmodan skulle anses som vårdgivare så kan du definitivt inte anses skyldig att ha en patientförsäkring med hänseende till att en förutsättning för att patientskadeersättning ska lämnas ut är att skadan har uppkommit i samband med hälso- och sjukvård inom Sveriges territorium (Patientskadelag 3 §). Lagen är med andra ord inte tillämplig på patienter som vårdas utomlands, även om de befinner sig på anläggningar som drivs av dig i egenskap av svensk vårdgivare eller på annat sätt kan anses vara inom ramen för svensk sjukvård, eftersom den inte omfattar skador som uppkommer i utlandet. Eftersom patienterna vårdas utomlands så får de försäkras genom frivilliga åtaganden av den som anses som vårdgivare.

Om förmedlingen däremot föregås av att du exempelvis genomför en undersökning eller diagnosticering i Sverige så är personskada som med övervägande sannolikhet kan anses ha orsakats av dessa åtgärder omfattad av Patientskadelagen (jämför Patientskadelag 6 § första stycket, punkt 1 och 3). Under sådana omständigheter så är du skyldig att ha patientförsäkring.

Jag hoppas att detta svar i någon mån har bidragit till att klargöra läget. Om något skulle vara fortsatt oklart så är du givetvis välkommen att återkomma till mig.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (220)
2020-07-29 Kan man bli av med läkarlegitimation pga. grovt vapenbrott?
2020-07-28 Bristfällig sjukvård - vad ska man göra?
2020-07-23 Hur spärrar jag min journal?
2020-07-14 Är jag tvungen att genomföra ett tandläkarbesök?

Alla besvarade frågor (82613)