Medhjälp till olovlig körning

2015-09-28 i Trafikbrott
FRÅGA
Hejsan det är så att att en vän åker med en som inte har körkort? Killen är fd kriminell som inte har körkort alls! Vad riskerar personen som sitter bredvid för straff? Böter eller fängelse?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!


Olovlig körning
Att köra bil utan körkort utgör brottet "olovlig körning" (3 § Trafikbrottslagen). I normala fall kan detta endast bestraffas med böter. En "grov olovlig körning" kan dock bestraffas med fängelse i upp till 6 månader. En olovlig körning kan vara grov om den sker vanemässigt (en person kanske kör bil till jobbet varje dag utan att någonsin skaffa körkort), om personen tidigare har fått sitt körkort återkallat eller om den olovliga körningen på annat sätt bör betraktas som grov. Det kan beaktas vad anledningen är till att föraren inte har körkort samt hur omfattande körningen har varit.

Medhjälp
Anledningen att jag överhuvudtaget gick igenom de två graderna av olovlig körning är att de påverkar situationen för passageraren. Vilken grad där är påverkar om passageraren kan dömas som "medverkande" eller inte. Man kan inte dömas som medverkande till till olovlig körning av normalgraden. Man kan dock dömas för medhjälp till GROV olovlig körning (skillnaden har att göra med att fängelse inte finns i straffskalan för olovlig körning av normalgraden).

För att kunna dömas för medverkan måste man ha främjat en otillåten gärning. Detta kan ske på många olika sätt. En passagerare vid grov olovlig körning kan enklast tänkas ha bidragit med psykiskt stöd, vilket dock räcker för att dömas för medverkan (man brukar säga att den medverkande har "styrkt gärningsmannen i hans uppsåt" eller något liknande). Detta är dock faktiskt inte givet. Om man bara har följt med utan att på något sätt orsaka färden, påverka dess destination eller uppmana föraren till att köra är det min tolkning att medverkan inte ens föreligger. Annorlunda blir det om man har varit med och planerat färden, bett om skjuts någonstans eller liknande.

Påföljden
Jag kan inte avgöra om den olovliga körning du talar om är grov eller inte, men jag kan säga så mycket som att inte ens grov olovlig körning alltid leder till fängelse. Det kan mycket väl bli så att föraren bara döms till böter, och detsamma gäller en eventuell medhjälpare. Medhjälpare får generellt en mildare påföljd än den som har begått brottet, varför det mycket sällan torde vara aktuellt med fängelse för en medhjälpare till grov olovlig körning.

Om det är något som är oklart får du gärna återkomma!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1025)
2020-10-18 vilket straff för tre olovliga körningar
2020-10-17 Vad är straffskalan för olovlig körning?
2020-10-17 Polisens rätt att rapportera utan bevis?
2020-10-15 Hur länge finns pricken kvar i belastningsregistret vid rattfylla?

Alla besvarade frågor (85168)