Medgivande vid överlåtelse av gåva

2017-02-08 i Gåva
FRÅGA
Hej, min farfar ägde en stuga. Medans han levde gav han sina 3 söner 1/6 var. I gåvobrevet var det några villkor:1. Den bortgivna egendomen skall utgöra enskild egendom i gåvotagarnas äktenskap.2. Den bortgivna egendomen får inte av någon av gåvotagarna överlåtas utan medgivande av övriga gåvotagare samt givare.När min farfar gick bort ärvde hans söner resterande del, vilket gav 1/3 var. Min far köpte ut sina bröder för ca 7 års sen vilket ger han 100% äganderätt. Nu har jag fått stugan i gåva av min far.Lantmäteriet kräver ett godkännade av överlåtelsen av min farbror som är i livet ( den andra är avliden). Hur är detta möjligt ? Min far äger 100% och har lagfarten.
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Enligt det andra (2) kriteriet i din farfars gåvobrev ska "den bortgivna egendomen får inte av någon av gåvotagarna överlåtas utan medgivande av övriga gåvotagare samt givare". Detta innebär således att ett medgivande krävs i det fall att gåvan säljs eller ges bort (som i detta fall).

Oberoende om din farbror har sålt sin del till din pappa, så är han fortfarande gåvotagare enligt din farfars upprättade gåvobrev. Det krävs alltså ett medgivande ifrån honom. Lantmäteriets begäran är således korrekt.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (684)
2021-01-24 Kan enskild egendom i gåvobrev ingå som giftorättsgods i bodelning?
2021-01-20 Ofullständig fråga
2021-01-20 Gåvor och utfästelser om gåvor av lös egendom
2021-01-19 behöver man definiera en gåva som härrör från avkastning?

Alla besvarade frågor (88449)