Medgivande till bygglovspliktig tillbyggnad

2017-03-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Om man byggt en tillbyggnad på sin fastighet närme än 4.5 m till tomtgränsen men grannen godkänt det muntligt är det avtalet bindande då? Tillbyggnaden byggdes innan ansökan om bygglov. I efterhand har grannen sagt att de inte gått med på att det är ok att de är närmre än 4.5m. Nu är tanken att jag ska överklaga men undrar om man kan referera till Avtalslagen angående muntligt bindanden avtal eller det inte gäller vid bygglov?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om tillbyggnad på fastighet hittas i 9 kap. plan- och bygglagen (PBL). Huvudregeln är att bygglov krävs innan uppförande av tillbyggnad, enligt 9 kap. 2 § PBL.

Det framgår inte vad det rör sig om för storlek på tillbyggnaden, men ett undantag från bygglovskravet finns i 9 kap. 4 b § PBL, som säger att bygglov inte krävs vid tillbyggnad på max 15 kvm och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 m. Tillbyggnader som uppförs inom 4,5 m från grannens tomt är dock okej om grannarna lämnar medgivande till detta.

Vi förstår det som att din situation ser ut som vi förklarat ovan och att din granne nu i efterhand dragit tillbaka sitt muntliga medgivande. Som du säger så är muntliga avtal bindande, det gäller även vid bygglov och följer av allmänna avtalsrättsliga principer. Så långt har du alltså framgång med ditt påstående. Problemet är att bevisbördan för att det finns ett muntligt avtal ligger på dig, till följd av den civilrättsliga principen att den som påstår något har bevisbördan för det. Ifall du inte har några vittnen som kan styrka detta eller spelat in medgivandet med ljudupptagning eller har annat bevis för att det muntliga avtalet föreligger så blir det svårt att bevisa. Att du påstår att det finns ett muntligt avtal är dessvärre inte tillräckligt när grannen nu påstår motsatsen.

Hoppas detta ger klarhet i din fråga!

Linnéa, Alexandra, Beatrice

JR Umeå
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2068)
2021-07-23 Har jag skyldighet att klippa bort grenar som växer in på grannens tomt?
2021-07-20 Kan en samägare tvinga fram en försäljning av en fastighet?
2021-07-11 Ska jag registrera en gåva om en fastighet hos Skatteverket?
2021-07-05 Brygga inom hemfridszon?

Alla besvarade frågor (94171)