Meddelarfrihet i delvis kommunalägda bolag

FRÅGA
Hej!Finns meddelarfrihet inom privata bolag som är delvis ägda av kommunen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Med meddelarfrihet menas de regler i tryckfrihetsförordningen respektive yttrandefrihetsgrundlagen som innebär att det i viss utsträckning är möjligt att straffritt lämna normalt sekretessbelagda uppgifter för publicering i massmedier. Bestämmelsen regleras främst i 1 kap. 1 § tredje stycket Tryckfrihetsförordningen (TF). Anslutande bestämmelser till meddelarfrihet är anonymitetsskydd och förbud mot efterforskning. Detta innebär att en myndighet inte får försöka forska efter den som utnyttjat den här rätten och att personen har rätt att vara anonym.

Meddelarfriheten gäller för statliga myndigheter, kommunala myndigheter samt kommunala bolag som kommunen har ett avgörande beslutanderätt över. Detta innebär därmed att meddelarfriheten även gäller för privata bolag om dessa bolag till största del ägs eller styrs av kommunen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (134)
2021-04-30 Polisen och meddelarfrihet
2021-04-29 Hur kan jag ta reda på vem det är som anmält mig för olovligt byggande?
2021-04-29 Lämna ut klasslista?
2021-02-24 När blir man borttagen från Lexbase?

Alla besvarade frågor (92043)