Meddelarfrihet i delvis kommunalägda bolag

Hej!

Finns meddelarfrihet inom privata bolag som är delvis ägda av kommunen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Med meddelarfrihet menas de regler i tryckfrihetsförordningen respektive yttrandefrihetsgrundlagen som innebär att det i viss utsträckning är möjligt att straffritt lämna normalt sekretessbelagda uppgifter för publicering i massmedier. Bestämmelsen regleras främst i 1 kap. 1 § tredje stycket Tryckfrihetsförordningen (TF). Anslutande bestämmelser till meddelarfrihet är anonymitetsskydd och förbud mot efterforskning. Detta innebär att en myndighet inte får försöka forska efter den som utnyttjat den här rätten och att personen har rätt att vara anonym.

Meddelarfriheten gäller för statliga myndigheter, kommunala myndigheter samt kommunala bolag som kommunen har ett avgörande beslutanderätt över. Detta innebär därmed att meddelarfriheten även gäller för privata bolag om dessa bolag till största del ägs eller styrs av kommunen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda RovaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tryckfrihetsförordningen (TF)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo