Meddelande och tidsfrist i fråga om reklamation

2020-04-23 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Jag jobbar på ett litet företag där vi har fått in en reklamation till lagret. Kunden la beställningen för över 9 månader sen och har inte kontaktat oss om att hon tänkt göra en reklamation utan helt plötslig kom den bara till lagret. På vår hemsida står det att man ska kontakta oss först där felet beskrivs, gärna med bilder, eftersom vi inte alltid vill ha tillbaka varan. Enligt lagrets kommentar är det inte fel på varan utan det är bara en storlek mindre än beställt som skickats. I vanliga fall skickar vi såklart en ny, men det känns inte rimligt att det ska ta över 9 månader innan man upptäcker att det är fel vara. Är inte kunden skyldig att titta att man fått rätt varor? Mvh.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kan jag förklara att avtalsvillkor som du och kunden slutit gällande reklamation som även avviker från lagen och är till nackdel för kunden gäller tyvärr inte (3 § KKöpL).

Är de fel på varan?
Kunden får reklamera varan om den är felaktig (16 § KKöpL). Varan kan anses vara felaktig om den inte stämmer överens med vad som följer av avtalet när det gäller

art
mängd,
kvalitet eller
andra egenskaper

Har du och kunden avtalat om ytterligare reklamationsgrunder gäller förstås det också. I ditt fall verkar det föreligga ett fel, eftersom varan inte tycks stämma överens med det som avtalades mellan ert företag och kunden.

Har reklamationen skett i tid?
Kunden får inte anföra att varan är felaktig om han inte lämnar er ett meddelande om felet inom en skälig tid efter att hen märket eller borde ha märkt felet (23 § KKöpL). I regel är det ofta lätt för kunden att upptäcka att ett fel i varan föreligger. Det visar sig ofta i nära anslutning till att ett avlämnande av produkten sker. När er kund väl uppmärksammar ett fel i varan har hen skälig tid på sig att reklamera felet.

Reklamationsskyldighet uppkommer alltså redan när kunden "borde ha märkt felet". Termen "borde ha märkt felet" betyder att kunden inte kan förhålla sig passiv efter produkten levererats. Kunden kan alltså inte helt låta bli att försöka lägga märke till om varan är i det skick som avtalats mellan parterna. Kunden bör normalt ganska omgående göra en i alla fall ytlig granskning av varan.

Vid den senare bedömningen om tidsfristen är skälig, ska man ta hänsyn till kundens personliga situation. Hen ska kunna anföra tillfälliga hinder, exempelvis sjukdom, som en giltig ursäkt för att hen inte reklamerat felet inom den tid som annars skulle ha krävts för en reklamation som skett i tid. Detta ska tillmätas förhållandevis stor betydelse.

Har det lämnats ett ordentligt meddelande?
Som nämnt tidigare måste även ett meddelande lämnats till företaget i situationen. Kunden måste ange vilket fel i varan hen anser föreligger. Det räcker inte att kunden i största allmänhet för fram klagomål eller säger att den inte motsvarar förväntningarna. Kunden måste alltså i någon grad ska specificera vad som enligt kundens mening är felaktigt, i sitt meddelande. Detta har bland annat framkommit i avgöranden från hösta domstolen.

Sammanfattning
I regel brukar kunder och konsumenter generellt sett ha en relativt lång tid på sig att reklamera ett fel. Din fråga beskriver inte närmare exakt vad felet består i utöver storleken. Enligt min bedömning borde sådant dock upptäckas relativt omgående när produkten avlämnas. Vad gäller tidsfristen i övrigt beskriver du att kunden la beställningen för 9 månader sedan, och eftersom det tar lite tid att leverera en produkt, antar jag att reklamationen i alla fall skedde inom 8 månader. Enligt min uppfattning är detta troligtvis inom skälig tid, just för att det inte så mycket om man sätter det i perspektiv till de tre år som kunden har reklamationsrätt enligt lag (23 § KKöpL).

Jag tolkar dock din fråga som om kunden inte har lämnat ett riktigt meddelande om reklamationen. Det verkar som att kunden inte specificerat vad som är fel med varan och endast skickat in den till ert lager. På den grunden har kunden inte gjort en ordentlig reklamation av sin vara.

Hoppas det var svar på din fråga,

Vänligen

Fick du svar på din fråga?