Maximal längd provanställning

2016-04-29 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag undrar om det finns särskilda skäl som tillåter en provanställning vara mer än 6 månader? Jag har nyligen påbörjat provanställning som i mitt anställningsavtal är 9 månader med min arbetsgivares uppmaning om att "så har vi det här". Jag är anställd med anställningsstöd nystartsjobb, kan det göra att min arbetsgivare har rätt att avtal provanställning längre än 6 månader?
SVAR

Hej och tack för att du har valt att ställa din fråga till Lawline!

Eftersom du inte har angett något annat så utgår jag ifrån att det inte är en offentlig tjänst utan en privat anställning, regleringarna skiljer sig nämligen åt på de olika områdena.

Enligt 5§, 2 st. får en arbetsgivare provanställa en arbetstagare mer än att den sammanlagda anställningstiden inte överstiger två år under en femårsperiod, detta är ett skydd som ska förhindra missbruk från arbetsgivarens sida. Vidare får en provanställning max vara 6 månader enligt 6§ LAS

Vad jag kan se ska det inte spela någon roll att det handlar om ett nystartsjobb eftersom det inte står något varken i Arbetsförmelingens riktlinjer kring nystartsjobb eller i Förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb om att arbetsgivaren skulle ha rätt att att ha 9 månaders provanställning istället för 6 månader.

Vad som kan uppmärksammas är att i 31§ LAS finns en s.k. ordningsregel som innebär att arbetsgivaren ska ge besked om provanställningens upphörande minst 2 veckor i förväg, om arbetsgivaren inte respekterar ordningsregeln kan det leda till skadestånd för arbetstagaren enligt 38§ LAS. Viktigt att observera är att brott mot ordningsregeln inte kan leda till anställning utan det är ersättning i likvida medel.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (735)
2021-01-15 Inlasning enligt BEA
2021-01-14 Kan man avtala om två veckors uppsägningstid om man har en allmän visstidsanställning?
2021-01-02 Har en säsongsanställd rätt till fast anställning?
2020-12-31 Kan arbetsgivaren sänka en provanställds arbetstider?

Alla besvarade frågor (88087)