Måste vi tillsvidareanställa de anställda med hänsyn till LAS 5 a §?

2017-08-06 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!Jag har en fundering kopplat till 5 § LAS.Vi har en anställd som har en timanställning på 1 år (allmän visstidsanställning) Nu i sommar har han haft ett sommarvikariat i ett par veckor, nu vill chefen förlänga vikariatet ett par veckor till.Måste vi tillsvidareanställa honom då? Med hänsyn till 5 a § punkt 2."En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den förgående anställningens slutdag"En annan situation vi har här är några anställda som har haft tidsbegränsade allmänna visstidsanställningar 3 månader som har förlängts med 3 månader i taget, måste dessa anställningar också övergå i tillsvidareanställningar eftersom att dem har följts på varandra?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Situation 1: Ni måste inte tillsvidareanställa den anställde ännu
I den första situationen måste de två olika anställningsformerna skiljas åt. Visserligen är både allmän visstidsanställning och vikariat s.k. tidsbegränsade anställningar men när det gäller regeln i LAS 5 a §, så måste de räknas separata från varandra.
- Allmän visstidsanställning: Den anställde har haft en allmän visstidsanställning på 1 år vilket räknas för sig. Om en sådan anställning uppgår till sammanlagt mer än två år under en femårsperiod eller under en period med likadana anställningar följt på varandra, så övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning. Det har den i detta fall inte gjort då den endast varat 1 år. (LAS 5 a § första och andra stycket)
- Vikariat: Den anställde har därefter varit anställd i vikariat i ett par veckor, med eventuellt ytterligare ett par veckor efterföljt. Vikariatet räknas också för sig och slås alltså inte ihop med den tidigare allmänna visstidsanställningen. När det gäller vikariat så gäller inte heller regeln om efterföljande anställningar, utan där är det endast om arbetstagaren varit anställd i vikariat under mer än två år under en femårsperiod som anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Alltså inte i detta fall då det endast handlar om ett antal veckor. (LAS 5 a § tredje stycket)
Sammanfattningsvis har varken den allmänna visstidsanställningen eller vikariatet var för sig uppgått till mer än två år och ni måste inte tillsvidareanställa den anställde ännu.

Situation 2: Om perioderna av allmänna visstidsanställningar uppgår till två år övergår de till tillsvidareanställningar
Gällande den andra situationen så gäller i princip samma sak som ovan nämnt. Om en arbetstagares allmänna visstidsanställningar följt på varandra och de nu uppgår till sammanlagt mer än två år, så övergår anställningen automatiskt tills en tillsvidareanställning. I din fråga framgår inte hur många tremånadersperioder de arbetat, men så länge den sammanlagda tiden är under två år, så sker ingen övergång mellan anställningsformerna.
Sammanfattningsvis är det endast om tremånadersperioderna av allmänna visstidsanställningar sammanlagt uppgår till mer än två år efterföljande varandra (eller under en femårsperiod) som de övergår till tillsvidareanställningar.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (794)
2021-07-28 Förlängning av visstidsanställning
2021-07-24 Får en provanställd användas på samma sätt som ordinarie personal?
2021-07-16 Lön för provjobb?
2021-07-09 Vad innebär en projektanställning?

Alla besvarade frågor (94351)