Måste vi ta över ett borgensåtagande i samband med en överlåtelse av ett aktiebolag?

2017-12-01 i Gåva
FRÅGA
Vi har ett AB, som vi tog över (inte köpt, har ej någon köpeavtal) i augusti 2017. Innan ägarbytet fick vi veta att tidigare ägaren stod i borgen på en av firmans bil vilket hon köpte loss vid ägarbytet. Men strax efter ägarbytet uppdagades det att hon står även i borgen till den andra firma bilen och ett lån, vilket vi inte visste innan. Nu vill hon att vi ska ta över detta, vilket vi inte vill- att plötsligt ha ett personligt lån. Både bilfirman och långivaren har avslagit hennes ansökan att ta borr henne som borgenär och vi har sagt att dessa ska skrivas enbart över på företaget. Då här i efterhand så förstår vi att vi hade undersöknings plikt, vilket vi gjorde men inte tillräckligt ...Vad händer om vi vägrar att ta över de här borgen, utan någon köpeavtal eller kontakt mellan tidigare ägare och oss? Vad kan tidigare ägaren göra? Vad är ert råd- hur ska vi göra?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Om jag uppfattar er rätt har ni i princip "fått ett företag". Om det hade varit ett köp hade förvärvet reglerats av köplagen eftersom ett företag består av aktier och aktier är lös egendom, se 1 § 1 stycket köplagen. När näringsidkare träffar avtal med varandra är huvudregeln att avtalsfrihet råder. Det innebär att ni i stort sett själva får sätta upp villkoren för förvärvet. Köplagen är i enlighet med principen om avtalsfrihet dispositiv, vilket innebär att andra regler kan träda i lagens ställa om så följer av er överenskommelse eller sedvänja inom branschen, se 3 § köplagen.

När en överlåtelse sker utan att villkoren för överlåtelsen är klara och en tvist uppstår måste dock regler tolkas in i er överenskommelse för att tvisten ska kunna lösas. Köplagen fungerar då som en utfyllnadslag. Köparen har en undersökningsplikt enligt köplagen om säljaren påkallar att en undersökning av varan ska ske, se 20 § köplagen. När det gäller aktier finns dock en sedvänja och en enighet i den juridiska litteraturen att köparen har en viss undersökningsplikt, oavsett om säljaren påkallat en undersökning eller inte, eftersom företag kan se så olika ut. Att i lagtext ange vilket innehåll ett företag måste ha för att inte anses vara "fel" och aktualisera ett felansvar för säljaren är svårt. Vad som är fel beror på vilken verksamhet företaget bedriver, hur stort företaget är m.m. Vad som står klart är att säljaren ansvarar inte för sådant som köparna "med fog kunnat förutsätta", se 17 § 3 stycket köplagen. I princip måste ni undersöka publika källor om det företag ni tar över, granska senaste årsredovisningar och ställa frågor till säljaren, jämför 18 § 1 stycket köplagen.

När det gäller gåvor är det i princip samma sak som gäller. Man är aldrig tvungen att acceptera en gåva och gåvogivaren måste inte underrätta den som mottager gåvan om alla uppgifter som följer med den. Dock ska framhållas att är gåvan så betungande att det skulle strida mot tro och heder eller annan bestämmelse i 3 kap. avtalslagen att hävda att ni framöver var tvungna att stå fast vid beslutet att ta emot gåvan, kan överenskommelsen ogiltigförklaras. Effekten blir då att prestationerna ska gå åter vilket innebär att företaget återigen tillfaller den gamla ägaren.

En huvudregel i svensk rätt är att byte av borgensman endast kan ske om långivaren lämnar sitt samtycke. Eftersom långivaren inte tillåter att den tidigare företagsägarens personliga ansvar flyttas över till er personligen kan det inte ske. Att långivaren kan kräva bolaget ni tagit över på samma sätt som långivaren kan kräva den förre ägaren personligen att betala lånet när förfallodagen inträder är en annan sak. Det gemensamma ansvaret bolaget tillsammans med den förre ägaren har att betala skulden kommer ni tyvärr inte undan.

För att undvika ytterligare otrevliga överraskningar bör ni kolla igenom bolagets senaste årsredovisningar. Ni bör även höra av er till förre ägaren och höra efter om denne sitter inne med någon mer information ni borde veta om. Gåvan får ni i regel ta som den kommer. Har gåvan getts under så ohederliga förhållanden att det skulle strida mot någon av ogiltighetsgrunderna i 3 kap. avtalslagen kan ni möjligtvis med stöd av någon av dessa regler hävda att den förre ägaren är tvungen att ta tillbaka sitt företag. Att få rätt i domstol med stöd av 3 kap. avtalslagen kommer dock bli svårt. Ser förutsättningarna för företaget riktigt dåliga ut kanske ni bör överväga att ansöka om att försätta det i konkurs.

Hoppas ni fick svar på er fråga och lycka till!

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (761)
2021-11-30 Om gåvobrevet kan leda till invändningar
2021-11-30 Kan villkor i gåva göras gällande mot gåvotagares arvingar?
2021-11-28 Kan uppdragstagare vägra ge ut pengar trots uppdragsgivares instruktion?
2021-11-27 Kan jag ge del av fastighet till min partner?

Alla besvarade frågor (97613)