MÅSTE VI SKRIVA ETT NYTT ÄKTENSKAPSFÖRORD VID GÅVA AV BOSTADSRÄTT?

Vi har ett äktenskapsförord där det framgår att all egendom som min hustru har förvärvat, förvärvar och kommer att förvärva skall vara enskild egendom. Nu har vi dessutom skrivit ett gåvobrev så att hon kommer att äga 100 % av bostadsrätten. Måste denna gåva specificeras i ett nytt äktenskapsförord?

Lawline svarar

 Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du vill veta om din gåva kommer omfattas av ert befintliga äktenskapsförord, eller om ni behöver upprätta ett nytt äktenskapsförord. 

Svaret på din fråga står att finna i äktenskapsbalken (ÄktB).

Allmänt om äktenskapsförord och dess innebörd

Makars egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom, enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Två makar får göra giftorättsgods till enskild egendom genom ett äktenskapsförord, enligt 7 kap. 3 § ÄktB. Att egendom blir enskild innebär att den inte ska ingå i en framtida bodelning, vilket framgår motsatsvis av 10 kap. 1 § ÄktB. Ett äktenskapsförord ska vidare vara skriftligt, daterat, undertecknat av båda makarna och registrerat hos Skatteverket för att vara giltigt, enligt 7 kap. 3 § 2–3 st. ÄktB.

Äktenskapsförord kan jämkas enligt 12 kap. 3 § ÄktB om de är oskäliga, men domstolar är generellt sett väldigt restriktiva med att göra detta då äktenskapsförord ses som ett uttryck för makars gemensamma partsvilja vid en framtida bodelning (se t. ex NJA 1993 s. 583). 

Äktenskapsförordet i ert fall 

Att all egendom som din hustru har förvärvat, förvärvar och kommer att förvärva ska vara enskild egendom bör även omfatta bostadsrätten som du gett i gåva, då mottagande av gåva är ett förvärv. Inom juridiken skiljer man dock på onerösa förvärv (köp, byte och andra förvärv där det finns ett krav på prestation från båda parterna) och benefika förvärv (gåvor, arv och andra förvärv där bara den ena parten presterar). 

Att det finns olika typer av förvärv kan eventuellt tala för att ert äktenskapsförord är otydligt, då det inte står vilken typ av förvärv som åsyftas. I och med att bostadsrätten betingar ett så pass högt värde rekommenderar jag att skriva ett nytt äktenskapsförord för bostaden, för att undvika eventuella missförstånd i framtiden och se till att det inte råder någon oklarhet i huruvida bostadsrätten ingår i din hustrus enskilda egendom. 

Slutsats och rekommendation 

Jag rekommenderar er att upprätta ett nytt äktenskapsförord för bostadsrätten, för att vara på den säkra sidan. Eventuellt omfattas bostadsrätten redan av äktenskapsförordet, men vid en avvägning mellan risken det innebär att inte skriva ett nytt äktenskapsförord och arbetet som behöver läggas ner för att göra det, framstår det som ett bättre alternativ att skriva ett nytt äktenskapsförord. 

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att skicka en ny fråga eller boka tid hos oss för rådgivning!

Med vänliga hälsningar, 

Erik von ZweigbergkRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning