Måste vi förhandla med facken när vi lägger ned verksamheten och säljer den?

FRÅGA
Hej!Jag och min sambo driver en restaurang med 11 anställda. Vi har nu beslutat oss för att sälja. Intresset för att driva vår verksamhet vidare är lågt. Det kommer med andra ord troligtvis bli att vi avvecklar vår verksamhet och säljer restaurangen utan verksamhet.Vi är inte anslutet till något kollektivavtal (eller något facklig organisation). Vi har frågat våra anställda om de är med i någon facklig organisation. Det är ingen.Behöver vi förhandla med någon facklig organisation innan vi säger upp de anställda pga arbetsbrist?Tack på förhand.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet regleras i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL.

En eventuell förhandlingsskyldighet kan bara bli aktuell i händelse av att en arbetstagare är medlem i en arbetstagarorganisation, eller att ni är bundna av kollektivavtal enligt 10-13 §§ MBL.

Ni skriver att ni själva inte är anslutna till någon facklig organisation. Jag förstår detta som att ni som arbetsgivare inte är medlemmar i en arbetsgivarorganisation. Som medlem i arbetsgivarorganisation är man bunden av organisationens kollektivavtal enligt 26 § första stycket MBL. Detta gäller även om man varit medlem i en arbetsgivarorganisation och sedan trätt ur organisationen under kollektivavtalets giltighetstid, 26 § andra stycket MBL.

Om man är på så vis är bunden av kollektivavtal så är man skyldig att på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisationen som kollektivavtalet gäller enligt 11 § MBL. Det är därför avgörande att det är som ni skriver att ni inte är bundna vid ett kollektivavtal själva eller genom en arbetsgivarorganisation.

Det är viktigt och bra att ni frågat de anställda om någon är medlem i en arbetsgivarorganisation, eftersom ni är skyldiga att på eget initiativ förhandla med en organisation som någon är medlem när ni lägger ned eller säljer verksamheten, enligt 13 § andra stycket MBL.

Det kan vara klokt att fråga arbetstagarna ytterligare en gång för att vara på den säkra sidan.

Konsekvensen av att försumma en förhandlingsskyldighet är skadeståndsskyldighet, enligt 54 § MBL. Skadestånden kan ibland bli stora, det är därför bra att ni tänkt på den här frågan.

Samanfattning

Svaret på er fråga är sammanfattningsvis nej. Ni behöver inte föhandla med någon organisation så länge ni inte själva, eller genom medlemskap i en arbetsgivarrorganisation, är bundna vid ett kollektivavtal, och så länge inte någon arbetstagare är medlem i en arbetstagarorganisation.

Jag hoppas att ni tycker att ni fått ett svar på er fråga. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.

Vänligen,

Olle Hansen Ölmedal
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?