Måste vi följa sambolagen vid bodelning, eller får vi komma överens om annat?

FRÅGA
Min sambo och jag ska separera. Vi har inget samboavtal. Han ska bo kvar i vårt gemensamma radhus.När jag har tittat på bodelningsförslag på nätet står det att båda parter ska dra av för vinstskatt och mäklaravgifter. Är detta något som måste göras enligt lagen eller har min sambo och jag fria händer att helt utforma hur vi lägger upp den ekonomiska delningen mellan oss? Kan jag som flyttar på något sätt bli skyldig honom vinstskatt i efterhand när han en dag säljer radhuset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Sambolagen har bestämmelser för det fall att två sambor inte kan komma överens om hur eventuell fördelning dem emellan ska ske. Om du och din sambo kommer överens om något annat än vad lagen stadgar så får ni därmed lov att göra det.

Du kan inte bli skyldig din sambo någon vinstskatt den dag han säljer radhuset. När en bostad förvärvas genom bodelning uppkommer det ingen vinstskatt som ska betalas (8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL).

När ett boende övertas genom bodelning gäller den s.k. kontinuitetsprincipen (44 kap. 21 § IL). Det innebär att du inte behöver betala någon skatt och att din sambo övertar ansvaret för skatt. Den dag din sambo säljer bostaden kommer han att vara skattskyldig för eventuell vinst. Detta är även anledningen till att man brukar göra en fiktiv försäljning och räkna ut vad skatten och eventuella mäklarkostnader hade blivit om fastigheten hade sålts idag. På så vis sker det en kompensation till den som tar över bostaden (även om det i praktiken, beroende på fastighetsmarknaden, kan innebära att övertagande part kan få betala så väl mer som mindre skatt vid en försäljning i framtiden).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2661)
2020-07-13 Vad gäller mellan mig och min sambo om vårt förhållande tar slut?
2020-07-13 Har min före detta sambo rätt till hälften av lägenhetens värde?
2020-07-11 Bodelning samt arvsrätt i samboförhållande
2020-07-10 Kan en ideell andel i fastighet utgöra samboegendom?

Alla besvarade frågor (81857)