Måste vi betala hyra för bostaden om vi valt att inte flytta in?

2019-05-24 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,Jag & min vän har skrivit under ett hyreskontrakt som skulle börja gälla i slutet på maj. Men pga. förflyttning utomlands med jobbet, så kommer vi inte kunna flytta in i lägenheten, vi informerade hyresvärden om detta en vecka innan inflytt.Enligt kontraktet är det 1 månads uppsägningstid. Vad gäller i detta fall?- Hyresvärden har även betalat ett arvode till föreningen som denne vill att vi betalar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har inte angivit om din fråga berör en bostadsrätt eller en hyresrätt, därför tänker jag att jag behandlar frågan utifrån båda scenarion. Eftersom du inte angivit om det är ett förstahandskontrakt eller andrahandskontrakt tänker jag även svara utifrån detta.

Uthyrning av bostadsrätt

Om din hyresvärd är en privatperson som äger en bostadsrätt, är Lagen om uthyrning av egen bostad tillämplig (kommer fortsättningsvis kalla den för LUB).

Till att börja med kan sägas att avtalsvillkor som görs till nackdel för dig som hyresgäst, är utan verkan. Det innebär att om du och din hyresvärd kommit överens om något som innebär sämre rättigheter för dig jämfört med vad som är stadgat i lag, gäller inte er överenskommelse på det planet, 2 § LUB.

Av 3 § LUB går att utläsa att uppsägningstiden för hyresgästen, på en bostadsrätt som hyrs ut i andrahand, är en månad från närmsta månadsskifte. Det innebär exempelvis att om du sa upp lägenheten den 15 maj, är din sista hyresdag den 30 juni. Om du sa upp lägenheten 1 juni är sista hyresdag den 31 juli.

Det innebär att du och din vän måste betala hyran som gäller fram till er sista hyresdag, oavsett om ni flyttat in eller inte. Eftersom er uppsägningstid är en månad både i avtalet och enligt lag är uppsägningstiden inte till nackdel för er, och den går därmed inte att komma runt.

Vad gäller avgiften som er hyresvärd betalat till sin förening för att ni ska få hyra lägenheten, har denne rätt att lägga på den avgiften utöver hyran, 12 kap. 19 § Jordabalken. En sådan avgift regleras i 7 kap. 14 § 5 stycket och 9 kap. 5 § 5 punkten Bostadsrättslagen.

Det krävs dock att ni kommit överens om detta sedan tidigare, antingen muntligt eller genom ert hyresavtal. En sådan avgift brukar tas ut av bostadsrättsföreningar vid andrahandsuthyrning eftersom det uppkommer administrativa uppgifter för föreningen och för att bostadsägaren troligtvis uteblir från föreningsdagar där exempelvis gårdsstädning ger.

Uthyrning av hyresrätt

Om det är en hyresrätt ni hyrt i första hand, måste vi ta en titt i Jordabalkens 12 kapitel (vanligtvis kallad för Hyreslagen).

Även i hyreslagen är det så att om ett villkor som görs mellan dig och din hyresvärd, som innebär sämre förutsättningar för dig, är detta villkor ogiltigt. Avtalet i övrigt är dock gällande, 1 § Hyreslagen.

Om ert hyresavtal skulle gälla för obestämd tid, och om inte längre uppsägningstid avtalats, är kortaste uppsägningstiden 3 månader, oavsett vad ni har avtalat om, här " target="_blank">4 § 1 stycket 1 punkten Hyreslagen. Om ni har en bestämd tid, beror hyrestiden på hur lång den avtalade tiden är. Om ni hyr lägenheten i tre månader är uppsägningstiden en vecka. Om hyrestiden är längre än tre månader är det tre månaders uppsägningstid, 4 §. 2 stycket, 1-3 punkten Hyreslagen.

Om ert hyresavtal avser ett förstahandskontrakt på en hyresrätt gäller alltså en uppsägningstid generellt 3 månader. Det innebär att om du sagt upp lägenheten den 15 maj, är sista hyresdag 30 augusti och då ska ni även betala hyra för denna tid. Hyresvärdar brukar dock vara tillmötesgående det är en privat aktör och du kan erbjuda att någon annan tar över lägenheten i ditt ställe, 38 § Hyreslagen.

Den som hyr en lägenhet i förstahand får hyra ut lägenheten i andrahand med hyresvärdens tillstånd, 39-40 § Hyreslagen. Då gäller samma regler för er, som för en lägenhet som hyrs i förstahand, vad gäller uppsägningstiden.

Om ni hyr en hyresrätt i andrahand kan er hyresvärd ha fått en avgift av sin hyresrättsförening avseende andrahandsupplåtelsen. En sådan avgift har er hyresvärd rätt att lägga på hyran, 12 kap. 19 § Jordabalken. Det krävs dock att ni kommit överens om detta sedan tidigare, antingen muntligt eller genom ert hyresavtal.

Sammanfattningsvis kan nämnas att ni har rätt att säga upp avtalet innan ni flyttat in, men ni frånkommer inte uppsägningstiden. Om er uppsägningstid är en månad måste ni fortfarande i ditt fall betala hyran för juni. Om er hyresvärd behövt betala en avgift till sin förening kan ni vara skyldiga att stå även för den, om det är något ni kommit överens om sedan tidigare.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Elina Bergstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1342)
2020-05-25 Måste jag betala hyra under uppsägningstiden även om jag flyttat ut?
2020-05-25 Är en begränsning av antal boende i en hyresrätt juridiskt bindande?
2020-05-16 När får hyresvärden ändra villkoren för mitt lokalhyresavtal?
2020-05-16 Uppsägning av hyreskontrakt i förtid

Alla besvarade frågor (80318)