Måste särbon till min avlidne farbror vara med vid genomgång av tillgångarna?

Hej!

Min farbror har avlidit och jag står som största arvinge till hans dödsbo. Hans särbo sitter fortfarande på nycklar till huset. En jurist är inkopplad och har fastslagit att testamentet är äkta. Juristen menar att särbon fortfarande ska ha nycklarna. Låter inte klokt. Jag har sagt till juristen att hämta nycklarna till huset samtidigt som hon hämtade testamentet hos nämnda särbo. Men det har alltså juristen inte gjort. Är detta riktigt förfarande? Har idag fått besked att särbon måste vara med vid genomgång av min framlidne farbrors tillgångar.

Allt verkar väldigt märkligt, tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.


Regler om arv och testamenten återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Jag tycker inte att det låter alltför märkligt att två personer som har ett särboförhållande har nycklar till varandras bostäder. Därför är det inte heller enligt min mening konstigt att personen behåller nycklarna tills vidare när den ena särbon avlidit, eftersom särbon kanske har privata tillhörigheter hemma hos den avlidne. Om din farbror lämnat efter sig ett testamente låter det heller inte konstigt att den han har haft ett förhållande med eventuellt står med som arvtagare i testamentet.


Ett testamente går före och sätter arvsreglerna i ärvdabalken ur spel

Vem som ska ärva huset eller hur dess värde och tillgångarna i det ska delas upp är något som hanteras i enlighet med innehållet i testamentet, alltså i ett senare skede. Du berättar att du är den aktuella arvingen, och i egenskap av brorson tillhör du andra arvsklassen. Det innebär att du saknar en lagstadgad rätt till laglott som inte kan testamenteras bort till någon annan, då detta bara gäller första arvsklassen, bröstarvingarna (barn till den avlidne). Det är en av få regler som kan påverka fördelningen av den avlidnes tillgångar trots ett giltigt testamente. I övrigt går testamentet före arvsreglerna i ÄB. Testamentet representerar den avlidnes vilja och önskan om vem som ska ärva hens tillgångar. Arvsreglerna i lagen blir främst aktuella när det inte finns ett testamente med i bilden.


Sammanfattningsvis kan du helt enkelt inte veta att det är du som kommer att ärva samtliga/de flesta av din farbrors tillgångar eftersom det finns ett testamente med i bilden. Ett testamente går före reglerna om arvingar i ärvdabalken (med vissa få undantag, men eftersom du inte är make eller barn till den avlidne berörs du inte av dessa). Den som din farbror hade ett förhållande med bör kunna behålla nycklarna till huset tills vidare och står kanske med som arvtagare i testamentet vilket gör att hon måste närvara vid genomgången.

Jag förstår om du är uppriven och samtidigt undrar hur allting ska gå till, men just de sakerna du berättar här är med största sannolikhet i sin ordning.


Med vänlig hälsning,

Beatrice KrigRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning