Måste sambos dela lika på hushållskostnaderna?

FRÅGA
Finns det någon lag eller paragraf där sambos måste betala 50/50 på hushållets gemensamma kostnader ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som gäller mellan sambos hittar du i sambolagen. Det finns dock inte någon paragraf som säger att sambos måste dela lika på hushållets gemensamma kostnader, detta är upp till var och en att själva komma överens om. Det finns inte heller några regler om underhållsskyldighet för den andra parten. Sambolagen reglerar t.ex. istället vad som händer med den gemensamma bostaden eller bohaget vid en eventuell separation.

Det som avgör vem som i slutändan är betalningsskyldig för någonting har mer att göra med vem som står för de eventuella avtal som utgör hushållskostnaderna. Om det t.ex. handlar om ett hyresavtal som båda parterna står skrivna på, så är också båda solidariskt betalningsansvariga för hyran. Det betyder att en hyresvärd kan kräva hela hyran av sambo A, och sambo A har sedan rätt att kräva pengar från sambo B, om sambo B inte har betalat sin del (2 § skuldebrevslagen).

Hoppas du känner att du fått svar på dina funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Kajsa Moss Bjerling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2681)
2020-08-04 Vem har rätt att ta över den gemensamma bostadsrätten vid separation mellan sambor?
2020-08-03 Vem har rätt till huset vid separation om vi är sambos?
2020-08-03 Fördelning på sambobostad när ägarandelarna är olika.
2020-08-02 När blir en bostad samboegendom?

Alla besvarade frågor (82646)