Måste samägare köpa ut en på begäran?

Hej! Jag äger sex stycken fastigheter med mina två systrar, och pågrund av att vi enbart bråkar hela tiden så vill jag bli utköpt ifrån samtliga fastigheter. Jag har läst en annan fråga/svar här på er sida: "Det finns ingen lagstadgad rätt att bli utköpt ur ett samägt objekt." sedan skriver skribenten här på Lawline följande: "Utifrån informationen i frågan har du alltså möjlighet att få fastigheten såld om ingen av de övriga delägarna kan visa beaktansvärda skäl emot det."

Min fråga lyder som sådant: vad innebär beaktansvärda skäl? Jag är 24 år gammal, har inga barn och jag är student på 100%, vad skulle kunna vara beaktansvärda skäl mina systrar skulle kunna ge? Förstår jag det ärtt att OM de inte kommer på "beaktansvärda skäl" så kan jag kräva att bli utköpt

Lawline svarar

Hej! Tack för att du har inkommit med din fråga till Lawline.

Jag tolkar din fråga som att du vill bli utköpt från dina samägda fastigheter.

Det regelverk som reglerar dessa frågor finns i samäganderättslagen (SamL), som är tillämplig på bland annat fastigheter (1 § SamL). Du som samägare har rätt att begära offentlig auktion i syfte att få loss din andel i pengar, förutsatt att det inte föreligger "synnerliga skäl" (6 § SamL). Synnerliga skäl innebär att det ska finnas väldigt övertygande skäl som talar emot en försäljning av fastigheterna. Högsta domstolen har prövat denna fråga delvis genom rättsfallet NJA 1979 s. 562, där det fastslogs att barn i hemmet inte är ett sådant skäl. I övrigt har lagstiftaren inte givit några tydliga svar på vad begreppet betyder.

Här bör dock förtydligas vad rätten till offentlig auktion innebär. Det innebär inte att du har rätt att bli utköpt. Du kan inte tvinga dina syskon att köpa upp dina andelar. Däremot kan du se till att alla fastigheter blir sålda i sin helhet, förutsatt att ni hittar en köpare i samband med de offentliga auktionerna.

Jag hoppas att du har fått svar din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Viktor VårlidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000