Måste reparation accepteras efter fel enligt konsumentköplagen?

Hej! Jag har köpt en stationär dator, 17kg, för 24000 från ett svenskt företag på nätet och tog emot datorn. Det första jag gör är att öppna upp datorn och upptäcker att div. komponenter lossnat, dokumenterar så klart upptäcker även en skada på paketet som är ganska liten. Kontaktar företaget och de ger mig information om att reklamera till posten, vilket jag gjorde, och bilder de själva behöver. De skickar en returfraktsedel och jag skickar tillbaka paketet som de säger kanske ska repareras. Produkten är inte betald.

Jag vill ju så klart inte ha en dator som är reparerad med eventuella interna skador som kan dyka upp i ett senare skede så jag har gjort klart för dom att jag inte är intresserad av en reparerad dator, jag vill ha en ny oskadad.

Jag är rädd att de kommer försöka pracka på mig datorn ändå så jag undrar vad jag kan göra i detta fall. Kan jag vägra ta emot den reparerade produkten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen konsumentköplagen (KKöpL).

Att varan är skadad innebär att varan anse behäftad med fel enligt 16 § KKöpL. Av 22 § KKöpL följer att köparen då har rätt att begära avhjälpande (reparation), omleverans, prisavdrag eller hävning.

Av 27 § KKöpL framgår att säljaren har rätt att välja att avhjälpa felet eller företa en omleverans även om köparen begär exempelvis hävning. Det framgår dock inte att säljaren har rätt att avhjälpa felet om köparen begärt omleverans. I första hand får alltså du välja om du vill att säljaren ska reparera den trasiga datorn eller ersätta den med en ny. Enligt min uppfattning, utifrån den information jag har tillgång till, kan säljaren rimligen inte neka dig omleverans med hänvisning till att det vore oskäligt betungande relativt avhjälpande om du begär det.

Jag rekommenderar alltså att du kontaktar säljaren och begär omleverans av varan. Skulle de vägra detta, vilket de sannolikt inte kan rent juridiskt, kommer du i det skedet behöva välja mellan att ta ärendet till domstol eller acceptera ett avhjälpande. I den situationen har jag svårt att rekommendera att du tar det till domstol eftersom detta innebär mycket arbete och relativt stora kostnader. Detta särskilt eftersom den reparerade datorn ska fungera lika väl som om den aldrig varit skadad för att kunna anses reparerad och eventuella framtida fel som kan härledas till skadan kommer ligga säljaren till last.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo