Måste polisen legitimiera sig och visa upp intyg vid husrannsakan?

2019-11-26 i Förundersökning
FRÅGA
Jag undrar över personer som utför en husrannsakan: Ska dem legitimera sig ? Visa intyg om beviljad husrannsakan? Det måste väl finnas order om det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 11§ polisförordningen (2014:1104) stadgas att en polisman som är under tjänstgöring ska kunna legitimera sig med tjänstekort för polisman. Detta under förutsättning att det inte finns särskilda skäl talar mot det.

Denna bestämmelse säger inte att polisen måste legitimera sig. Dock torde man med utgångspunkt i det som står i 10§ polisförordningen kunna argumentera för att en polis rimligen bör legitimera sig vid en husrannsakan om det så önskas. Det går att utläsa av 10§ polisförordningen att anställda vid polismyndigheten ska vid kontakter med allmänheten agera så hänsynsfullt som möjligt och agera på ett sätt som inger förtroende.

På begäran av den som husrannsakan vidtagits hos ska bevis lämnas därom, det dokumentet ska även ange vilken brottsmisstanke det var som låg till grund för åtgärden. Detta stadgas i 28 kap. 9 § RB. Det finns dock ingen regel som stadgar att polisen ska kunna visa upp ett skriftligt intyg gällande rätten att få genomföra en husrannsakan. Således behöver så inte ske för att husrannsakan ska få genomföras.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (406)
2020-02-09 Vad gör jag när polisen beslagtagit min egendom?
2020-02-08 Får man ta del av förundersökningsprotokoll under pågående utredning?
2020-02-08 Rätten att ta del av förhöret under en pågående förundersökning
2020-01-23 Har polisen en skyldighet att informera om den förhördes rättigheter?

Alla besvarade frågor (77247)