Måste polisen informera om husrannsakan innan den genomförs?

2021-02-21 i Förundersökning
FRÅGA
Om polisen misstänker att bevis för ett allvarligt brott finns i till exempel ett båthus, måste ägaren av båthuset meddelas om att en husrannsakan har godkänts och ska genomföras innan så sker?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om husrannsakan finns i 28 kap. rättegångsbalken (RB). Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får husrannsakan företas i hus, rum eller slutet förvaringsställe för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet (28 kap. 1 § första stycket RB). Husrannsakan får företas hos annan än den som är skäligen misstänkt om brottet begåtts hos hen, om den misstänkte gripits där eller om det annars finns synnerlig anledning att vid en husrannsakan hitta föremål som kan tas i beslag/förvar (28 kap. 1 § andra stycket RB). Med synnerlig anledning menas att det föreligger en faktisk omständighet som påtagligt visar att man kan förvänta sig att hitta föremålet man söker.

Vid husrannsakan ska den som företar åtgärden be ett vittne att närvara i den mån det är möjligt. Om någon är hemma ska denne få tillfälle att övervaka husrannsakan och möjlighet att tillkalla ett eget vittne, förutsatt att det inte skulle orsaka dröjsmål. Om ingen närvarat vid husrannsakan ska den det utförts husrannsakan hos meddelas om den vidtagna åtgärden så snart som det möjligen kan ske utan att det påverkar utredningen (28 kap. 7 § första och andra stycket RB).

Vid husrannsakan ska det föras ett protokoll där händelsen dokumenteras. I protokollet ska framgå vad som framkommit vid undersökningen och vad som var ändamålet med den. Den det utförts husrannsakan hos ska på begäran erhålla bevis därom, innehållande även uppgift om vilket brott misstanken avser (28 kap. 9 § RB).

Som synes föreligger det ingen skyldighet att informera om att en husrannsakan ska ske i förväg. Däremot finns det en skyldighet att informera om åtgärden i efterhand, för det fall att ingen var hemma vid tillfället.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (569)
2021-11-27 När får en förundersökning läggas ned?
2021-11-24 Får polisen tvinga dig att låsa upp din telefon?
2021-11-08 Kan jag få ersättning för beslagtaget fordon?
2021-10-31 Hur väcks ett åtal?

Alla besvarade frågor (97371)