Måste nya häktningsförhandlingar hållas under rättegången?

FRÅGA
Hej. En anhörig till mig sitter häktad just nu och har gjort det i två hela veckor och några dagar.Rättegången kommer att påbörjas nästa vecka och pågår i 3 veckor. Kan h*n sitta häktad under hela rättegången i väntan på dom eller måste det ändå ske nya häktningsförhandlingar varannan vecka?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

De regler som rör häktning finner vi i 24 kap. Rättegångsbalken (1942:740).

Kravet på att tingsrätten ska hålla ny förhandling om häktning var fjortonde dag gäller bara om åklagaren inte väckt åtal mot den häktade (24 kap. 18 § tredje stycket Rättegångsbalken). Den bestämmelsen fungerar som ett slags påtryckningsmedel för att påskynda åklagarens utredningsarbete. När åklagaren väl väckt åtal finns det därmed inget krav på att ny häktningsförhandling ska hållas, och den åtalade personen sitter häktad fram till dess att huvudförhandlingen är avslutad. Jag gissar att du syftar på huvudförhandlingen när du skriver att rättegången påbörjas nästa vecka. Det innebär att om förhandlingen är planerad att ta tre veckor kan din anhörige sitta häktad under den tiden utan att särskild häktningsförhandling hålls.

Om det skulle bli en fällande dom kan tingsrätten besluta om att förlänga häktningstiden till dess att domen vunnit laga kraft (24 kap. 21 § Rättegångsbalken), vilket kan vara upp till tre veckor efter att domen meddelats och ingen överklagan gjorts inom den tiden.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?