Måste min sambo skriva under för att jag ska säga upp lägenheten?

2019-11-21 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag ska flytta ifrån min sambo som jag vill bryta upp mitt förhllande med och för att kunna säga upp min del av hyreskontraktet så måste jag ha hennes underskrift. Båda är skrivna på lägenheten och hon har ingen inkomst men vill behålla lägenheten ändå så därför vill hon inte skriva under min uppsägning. Hur ska jag ta mig vidare i detta scenario? Jag är inte intresserad i någon bodelning eftersom jag anser det skulle vara orättvist mot min sambo eftersom hon har betalat för de flesta möbler och hushållstilläg men om jag så måste gå vidare med det alternativet så får det gå.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

På hyresförhållande gäller reglerna i 12 kap. Jordabalken (JB), det som ofta brukar benämnas hyreslagen. Huvudregeln är att hyresavtal gäller för obestämd tid. Hyresavtal som gäller för obestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § JB). Under tiden som du står kvar på lägenheten är du ansvarig för betalning av hyran, men även för lägenhetens vårdplikt. Vårdplikten innebär att du som hyresgäst är ersättningsskyldig för skador som uppkommer genom eget vållande, genom vårdslöshet eller försummelse av såväl dig själv som gäster och hantverkare (jfr 12 kap. 24 § JB). Det är således en god idé att säga upp din del av hyreskontraktet om du inte längre bor kvar. För att säga upp din del av kontraktet behöver du inte ha den andre hyresgästens (din f.d. sambos) underskrift.

Om du säger upp din del av kontraktet gör hyresvärden i regel en ny prövning av huruvida den kan godkänna att den kvarvarande hyresgästen står som ensam ansvarig för hyresavtalet. Din f.d. sambo har rätt att ensam stå som ansvarig för hyresavtalet om hyresvärden skäligen kan nöja sig med henne som hyresgäst (jfr 12 kap. 47 § JB). Tänk på att du ska göra din uppsägning skriftligen. Ofta har hyresvärdar färdiga blanketter för uppsägning av del av hyresavtal. På samma blankett ska i regel den av hyresgästerna som vill bo kvar underteckna. Rent juridiskt finns det däremot inte något krav att använda sådan blankett eller underskrift från den andre hyresgästen för att uppsägningen av din del av hyresavtalet ska vara giltig. Om det hade krävts den andre hyresgästens underskrift för att du skulle säga upp din del av avtalet hade vederbörande annars kunnat blockera din uppsägning genom att vägra skriva under, vilket inte är möjligt.

Sammanfattningsvis krävs det inte att din f.d. sambo som vill bo kvar i lägenheten skriver under för att du ska säga upp din del av hyresavtalet. Om du säger upp din del av hyresavtalet kommer hyresvärden att göra en prövning av om den kan godkänna att din f.d. sambo står som ensam ansvarig för hyresavtalet. Om hyresvärden skäligen kan nöja sig med henne som hyresgäst har hon rätt att ansvara för hyresavtalet själv. Du kan således säga upp din del av hyresavtalet och du ska göra det skriftligen. Det kan dock vara en god idé att du kontaktar hyresvärden och förklarar att du vill säga upp din del och att din f.d. sambo vill bo kvar.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1386)
2020-08-03 Hyresgäst ansvar och grund för uppsägning.
2020-08-02 Är jag bunden av mitt lokalhyreskontrakt trots ägarbytet?
2020-08-02 Kan jag säga upp min lokalhyra genom rekommenderat brev?
2020-07-31 Kontraktsbrott andrahandsuthyrning

Alla besvarade frågor (82580)