Måste man vara överens vid beslut vid samägande

2017-01-11 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej äger ett halvt sommar hus med min förra man. Får han dra in fiber där om jag säger nej
SVAR

Eftersom ni samäger fastighet tillsammans gäller reglerna i samäganderättslagen, om ni inte har avtalat om något annat. Enligt 2 § samäganderättslagen krävs, som huvudregel, samtliga delägares samtycke för vidtagande av förvaltningsåtgärd. Som förvaltningsåtgärd räknas bland annat åtgärder för egendomens vård och bevarande, alltså renoveringar och underhåll. Räknar in åtgärden "dra in fibernät" under denna kategori. Det finns undantag från kravet på att alla delägare måste vara överens, och det är om renoveringen eller underhållet är brådskande och nödvändiga enligt lag eller föreskrift.

Om ni inte kan komma överens angående fastighetens förvaltning kan någon av er ansöka om att tingsrätten, på den ort där fastigheten finns, ska förordna en god man som under en viss tid ska förvalta fastigheten, enligt 3 § samäganderättslagen. Då har den gode mannen rätt att vidta åtgärder för att reparera eller bevara sommarstugan. Kostnaderna för de åtgärder som den gode mannen vidtar blir ni i så fall skyldiga att betala.

För att undvika konflikter angående sommarstugan är mitt tips att ni upprättar ett samäganderättsavtal. Då vet ni vad som ska gälla mellan er i olika situationer som rör sommarstugan.

Ett samäganderättsavtal kan ni upprätta online här: lawline.se/avtal/samaganderattsavtal


Med vänlig hälsning,

Alban Dautaj
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (607)
2021-09-02 Frågor gällande samäganderätt
2021-08-31 Hur stor andel har jag rätt till vid delat köp av husbil?
2021-08-30 Hur ska jag och min särbo göra för att äga en husvagn tillsammans?
2021-08-26 Tvångsförsäljning och synnerliga skäl enligt samäganderättslagen

Alla besvarade frågor (95851)