Måste man studera heltid för att ha rätt till studieledighet?

2017-12-20 i Studieledighet
FRÅGA
Jag är anställd på 28 timmar inom handels och vill vara tjänstledig för en akademisk kurs på 50 % (15 p). Min arbetsgivare hävdar att jag måste studera på heltid för att kunna ta ut tjänstledighet. Men jag är bekant med att studieledighetslagen är formulerad som så att det är upp till arbetstagaren att avgöra hur mycket ledighet man behöver. Vem har rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Syftet med studieledighetslagen (lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning) är att arbetsförhållandet ska bestå även om en arbetstagare under kortare eller längre tid vill avbryta arbetet för att studera. Den gäller alla anställda, oavsett anställningsform och oavsett om man är anställd i offentlig eller privat verksamhet och avser alla storlekar på arbetsplaster. Det enda egentliga kravet är att man ska ha varit anställd hos arbetsgivaren i minst sex månader eller sammanlagt 12 månader under de senaste två åren (3 §).

I förarbetena konstateras att i princip all utbildning ska omfattas av lagen, men att däremot rena självstudier inte omfattas. Lagen ställer inte heller upp någon gräns för hur lång ledigheten får vara utan det får begränsas till den tid som i det enskilda fallet behövs för utbildningen (detta framgår av 1 § som säger att den anställde har rätt till "behövlig ledighet"). Det är därmed (som du säger) upp till den anställde att avgöra hur mycket studieledighet som behövs för att kunna fullgöra studierna. Studietakt och studiernas uppläggning ska tas hänsyn till (prop. 1974:148 s 90). Eftersom du inte studerar heltid så har du därmed istället rätt till ledighet på deltid. Arbetsgivaren har inte rätt att neka dig studieledighet, endast skjuta upp ledigheten med högst sex månader och då ska arbetsgivaren meddela varför ledigheten skjuts upp både till den anställde och till facket (4 §).

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att komma in med en ny till oss här på Lawline.

Vänligen,

Fanny Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?