Måste man stämma motparten för att få till en fastställelsetalan?

2021-03-01 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Måste man stämma motparten för att få till en fastställelsetalan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Rättegångsbalken, härefter förkortad som RB, är tillämplig eftersom din fråga berör hur och när man kan väcka en talan.

Litis pendens och genkäromål

Jag tolkar din fråga som att du är svarande i en process där din motpart har väckt en fullgörelsetalan, och att du därför vill väcka en talan samtidigt om att ett rättsförhållande föreligger alternativt inte föreligger. För att ha ett konkret exempel att utgå ifrån så kan man tänka sig att A väcker en fullgörelsetalan mot B om att B ska utge skadestånd på grund av att B vållat en skada. B skulle då kunna tänkas vilja väcka en talan om att någon skadeståndsskyldighet inte föreligger (det vill säga en negativ fastställelsetalan). Emellertid rör båda dessa käromål samma sak (det vill säga i grund och botten frågan huruvida B har vållat en skada och således är ersättningsskyldig), vilket gör att domstolen ska avvisa fastställelsetalan på grund av litis pendens (13 kap. 6 § RB). Det du kan göra i denna situation är att i stället väcka ett så kallat genkäromål, det vill säga en talan som förenas och handläggs tillsammans med den ursprungliga fullgörelsetalan, eftersom talan avser samma sak (14 kap. 3 § RB).

Skulle det däremot handla om att du redan har väckt en fullgörelsetalan och vill ha en prejudiciell fråga (det vill säga en fråga som har betydelse för utgången av den andra talan) rättskraftigt avgjord så kan du ändra din talan även efter att talan har väckts. Då kommer alltså din först väckta talan även omfatta fastställelse av det stridiga rättsförhållandet (13 kap. 3 § första stycket 2 punkten RB).

Sammanfattning

Kort sagt så måste man väcka en ny talan om fastställelse. Det kan dock föreligga hinder (litis pendens) som gör att man i stället måste väcka ett genkäromål. Handlar det om att du redan har väckt en talan så går det att ändra den även efter att den väckts.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1200)
2021-10-25 Vad kostar juridisk rådgivning hos Lawline?
2021-10-23 Åtalsunderlåtelse
2021-10-05 Är man icke skyldig eller oskyldig om man inte döms för brott av domstolen?
2021-09-30 Kan en jurist vara användbar när man avser att överklaga?

Alla besvarade frågor (96616)