Måste man söka lagfart även fast man säljer fastigheten inom tre månader från det att man köper den?

2018-09-24 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej. Vi tänker köpa hus för att renovera och sälja. Ifall vi lyckas sälja inom tre månader från att vi köpt, måste vi ändå ansöka om lagfart?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tanken med lagfarten är att det ska bli en sammanhängande kedja, det vill säga att alla personer som har haft fastigheten i sitt ägande också ska ha registrerats hos Lantmäteriet. Lagfarten är dessutom ett lagligt dokument som visar att man är den rätta ägaren till fastigheten. En fastighet kan t ex. inte pantsättas om man inte har sökt och fått lagfart beviljat

Reglering om lagfart finns i 20 kap. jordabalken. Av 1 § framgår att lagfart ska sökas av den som förvärvar en fastighet. Att det i lagtext står ska innebär att det är ett måste. Lagfart måste alltså enligt lag sökas av den som köper en fastighet

Avstår du som köpare att söka lagfart uppstår det problem för personen som köper fastigheten av dig att söka lagfart, detta även om de tre månaderna ännu inte löpt. Problemet som uppstår är att ansökan om lagfart från personen som av dig köper fastigheten kommer förklaras vilande. Att en ansökan är vilande innebär inte ett avslag men det innebär att det är något som saknas för att ansökan ska gå igenom. Att tidigare ägare inte sökt lagfart är just en sådan omständighet som gör att ansökan blir vilande. Detta framgår av 20 kap. 7 § 2 p. jordabalken. För att personen som köper fastigheten av dig ska få sin lagfart beviljad krävs det alltså att du har fått lagfarten beviljad.

Även fast ni planerar att sälja fastigheten snabbt efter köp måste ni med andra ord söka lagfart. Detta dels för att det är ett måste rent lagligt, dels för att det annars kommer uppstå problem för nästa köpare.

Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1799)
2019-03-21 Bostadsrättsföreningens ansvar för avlopp
2019-03-21 Undvika VA-anslutning till min bostadstomt vid köp av angränsande fastighet
2019-03-21 Får man vara folkbokförd på en adress där man inte bor?
2019-03-19 Måste man flytta ut ur sitt hyreshus om fastighetsägaren säljer denna?

Alla besvarade frågor (66940)