Måste man ordna egen advokat om man inte har rätt till ett målsägandebiträde?

FRÅGA
Min son blev slagen i ansiktet med knuten näve. Käken gick av och det blev operation och han har bestående skador på tre tänder. Gärningsmannen är känd och det finns vittnen till händelsen. Nu är min son nekad målsägarbiträde, innebär det att vi skall skaffa advokat själv och får vi betala om den misstänkte inte blir dömd? Min son är myndig och den misstänkte är 17 år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som om tingsrätten har fattat ett beslut om att din son inte har rätt till ett målsägandebiträde och att ni nu undrar över om han ska anlita en advokat.

Enligt beskrivningen i din fråga verkar det röra sig om misshandel (3 kap. 5 § brottsbalken). Misshandel hör under allmänt åtal och det är då en åklagare som åtalar och för talan mot den misstänkte om den brottsliga gärningen (20 kap. 2 och 3 §§ rättegångsbalken). Din son kommer förhöras vid en eventuell rättegång och berätta sin version om vad som hände men det är upp till åklagaren att bevisa att det har skett ett brott.

Om din son har ett skadeståndsanspråk är åklagaren som huvudregel skyldig att på din sons begäran föra skadeståndstalan (22 kap. 2 § rättegångsbalken). Jag råder därför din son att kontakta åklagaren för att diskutera vad för skadeståndsanspråk som din son har. När det kommer till skadestånd till följd av brott finns det vissa schabloner på vad man kan få för ersättning men det kan en åklagare informera närmre om(läs mer här). Om din son har haft inkomstförluster eller kostnader i samband med misshandeln (sjukvård, terapi, etc.) är det bra om ni sparar kopior på kvitton som kan användas som bevis för dessa.

Om din son ändå känner att han behöver stöd utöver åklagaren kan han anlita en advokat men då kommer din son få stå för kostnaden för denna oavsett om det misstänkte döms eller frias för brott.

Jag är övertygad om att din son får fullgott stöd genom att åklagaren för talan och ni behöver då inte anlita en advokat som kan bli kostsam. Om din son behöver extra stöd vid polisförhör har han rätt till att en stödperson följer med. En stödperson kan vara en förälder, en släkting, en god vän eller någon annan. Ett annat tips är att kontakta brottsofferjouren i din sons region om han behöver en stödperson eller vill veta mer om hur en eventuell rättegång kommer gå till. Vid en rättegång kan du som förälder och andra personer som vill stötta din son sitta med som åhörare i rättssalen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (110)
2020-09-10 Förutsättningar för part att bedriva domstolsprocess från utlandet
2020-09-04 Varför är straffrätt offentligrättslig
2020-08-18 Vilken part står för rättegångskostnaderna i "småmål"?
2020-08-09 Går det att byta advokat mitt i en vårdnadstvist?

Alla besvarade frågor (84367)